Kako je izgledao Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, prsten?


Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, a salavate i selame šaljemo Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima.
Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je na prstenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio natpis u tri reda: "Muhammed" u redu, "Resul" u redu i "Allah" u redu. (Buhari, br. 5878)
Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani, rhm, je rekao: "Hadis u svojoj vanjštini upućuje na to da je natpis bio ovakvog redoslijeda (...), a što se tiče govora pojedinih šejhova da je natpis bio u obrnutom redoslijedu, odozdo prema gore, tj. da je Allahovo ime bilo na vrhu tri reda, a Muhammed na dnu, nisam našao da na to upućuje ijedan hadis. Naprotiv, predaja kod El-Isma'ilija u Mustehrežu upućuje na suprotno tome, jer se kod njega navodi da je ime Muhammed bilo u prvom redu, Resul u drugom, a Allah u trećem." (Fethul-Bari, 10/404-405)
Prema tome, slike Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, prstena koje kruže po internetu i društvenim mrežama i koje se ističu na nekim zastavama, nisu vjerodostojne i potvrđene i nije dozvoljeno tvrditi da je tako izgledao njegov, sallallahu alejhi ve sellem, prsten.

Amir I. Smajić
Medina, 13. džumadel-ahir, 1436 god.