Arhiva predavanja


- Opšta predavanja:

   ○ Prva obaveza

- Komentar 'Oporuke šejha Sefera el-Havalija sljedbenicima sunneta':


- Komentar 'Knjige o edebu' iz Sahihu-l-Buharije (nedovršeno):
  
- Odabrani isječci iz predavanja:

   ○ Tvoj namaz