Ko je bio Muhammed Zahid el-Kevseri?


Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve iskrene sljedbenike.
Temim ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vjera je savjet!" Rekli smo: "Kome, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Allahu, Njegovom Poslaniku, Njegovoj knjizi, muslimanskim vođama i običnom narodu." (Muslim).
Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, rekao je: "Pojašnjavanje greške onoga ko je pogriješio u određnom vjerskom pitanju, svejedno radilo se o teoriji ili praksi, ako bi čovjek na to upozorio sa znanjem i pravdnošću i sa ciljem savjetovanja, biće nagrađen za to kod uzvišenog Allaha. Pogotovo, ako se radi o onome koji poziva u određenu novotariju ili zabludu, obaveza je ljude upozoriti na njegovo stanje, jer je otklanjanje njegovog zla od ljudi preče i veće od suzbijanja zla drumskih razbojnika." (Minhadžus-sunne, 5/146)
Muhammed Zahid el-Kevseri jedan je od glavnih izvora šubhi, zabluda i novotarija koje današnje ešarije i maturidije plasiraju neukom narodu. Preselio je na ahiret 1371 h. god.
Naime, El-Kevseri je bio zaluđen Imamom Ebu Hanifom, rhm, i hanefijskim mezhebom, pa je prelazio granicu u svojoj pristrasnosti i zbog toga činio nepravdu drugim učenjacima. Često je iskazivao neprijateljstvo prema Arapima, jer je Ebu Hanife porijeklom bio Perzijanac, a nerijetko je velike imame ummeta potvarao, vrijeđao i psovao, radi ekstremne ljubavi prema Ebu Hanifi i pristrasnosti zabludjelom pravcu ešarija.
Poznatog hafiza i historičara Hatiba el-Bagdadija, rhm, potvorio je za homoseksualizam i pedofiliju. U svom djelu Et-Te'nib (str. 12.) prenjeo je izmišljenu hićaju o njegovom homoseksualizmu od Ibn Kuzgulija i složio se s njom.
Za Hafiza Ibn Hadžera, rhm, tvrdio je da je hodao za djevojkama po ulicama i pozivao ih na zinaluk.
Za Enesa b. Malika, radijallahu anhu, poznatog ashaba, tvrdio je da je posenilio i izmišljao hadise na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Još gore od toga, Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, amidžića Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvarao je za izokretanje stvarnosti, laž na Poslanika, dodvoravanje vladarima i sl.
Imam Malik b. Enes, rhm, za Kevserija bio je mudžrim (veliki grešnik, nepravednik, zulumćar) i bilo ga je apsurdno slijediti u vjeri.
Imama Šafiju, rhm, opisivao je sljedećim opisima: "Ne poznaje arapski jezik niti hadis!", "Slab je u hadisu!", "Neznalica o šerijatskim propisima!", "Suprostavio se konsenzusu učenjaka u 400 pitanja!", "Nije istina da je porijeklom Kurejšija!" i mnoge sl. izjave.
Za Imama Ahmeda b. Hanbela, rhm, tvrdio je da je počinio kufr (nevjerstvo) zato što se pogrdno izrazio o Ebu Hanifinim stavovima, te da je puno reći za njega da je bio i sićušan među učanjacima fikha.
(Viditi citate s izvorima u djelu djelu Bejanu telbisil-mufteri, str. 44-79).
Zatim, Es-Subki napisao je djelo Es-Sejfus-sakil fir-reddi ala Ibn Zefil u kojem je "odgovorio" (mada nije nikakav odgovor) na Ibnul-Kajjimovo poznato djelo El-Kafijetuš-šafije ili poznatije kao Nunija, u kojem je otpjevao akidu ehlis-Sunneta vel-Džema'ata i ispravnih prethodnika u preko 6000 stihova.
Zaluđeni Kevseri, Allah mu dao što je zaslužio, napisao je glosu (fusnote) na to djelo nazvavši je Tebdiduz-zilamil-muhajjim min Nunijjeti Ibnil-Kajjim u kojem je ovog poznatog učenjaka potvorio za mnoga djela i opisao ga opisima od kojih se koža ježi.
Navest ćemo nekoliko primjera:
Za nevjerstvo ga optužuje na sljedećim stranicama: 22, 24, 28, 30, 36, 66, 170, 182.
Kaže da je zindik (heretik, otpadnik, munafik) na 182 str.
Na 9, 10, 22, 23 i 37 str. izjavljuje da je "dallun mudillun – u zabludi i druge odvodi u zabludu".
Dalje tvrdi za njega da mu je srce izokrenuto na sljedećim stranicama: 9, 16, 17, 22, 28, 35, 37.
Tvrdi da je "novotar" na 8 str.
Opisuje ga s epitetom "lažova" na 41, 57 i 168 str.
Kaže da je "maloumnik i glupan" na 10. I 66. str.
"On je džahil – neznalica!" – veli na 25. i 60. str.
Tvrdi da je haridžija na 28 str.
Na 28 i 59 str. kaže da je "ovan i magarac", a na 38. da je "prokletnik".
"On je od braće kršćana i židova!" – kao što je na 39 str.
Veli da "nema ni vjere niti razuma" na 63 str. - i mnogi drugi citati.
Ahmed b. Muhammed b. es-Siddik el-Gimari, poznati muhaddis iz Maroka, Kevserijev suvremenjak (preselio na ahiret 1380 h.g. - tj. 9 godina nakon njega), inače naklonjen sufijama (tj. nije tzv. "vehabija"), lično prenosi: "A što se tiče Hafiza Ibn Hadžera, o njemu je (Kevseri) pričao na svojim sijelima da je – radi velike žudnje za zinalukom – pratio žene po ulicama, pa je jednog dana krenuo za nekom ženom misleći da je lijepa. Kada mu je ispružila ruku ispostavilo se da je crna robkinja, pa joj on reče: 'S rukom si sama sebe osramotila!'" (Bejanu telbisil-mufteri Muhammed Zahid el-Kevseri, str. 51, Izdavačka kuća Darus-Sumej'a, drugo izdanje, god. 1996 / 1417.)
U današnje vrijeme imamo produžene ruke ovog pokvarenog učenjaka. Naime, zablude Kevserija nisu se završile njegovom smrću, nego su ostale među njegovim učenicima i simpatizerima. Od najpoznatijih ličnosti koji su naslijedili Kevserijevu ideologiju u našem vremenu su poznati pozivači u zabludu Muhammed Se'id Ramadan el-Buti i Hassan es-Sekkaf, te oni koji su učili pred ovim pokvarenim šejhovima i drugim koji nose istu ideologiju. Mnogi od učenika iz naše domovine zaraženi su od strane ovih šejhova, direktno ili dolaskom u dodir sa njihovom literaturom.
Kada je posrijedi govor o Muhammedu Zahidu el-Kevseriju, nezaobilazan je spomen poznatog učenjaka i alima Abdur-Rahmana b. Jahje el-Muallimija el-Jemanija (preselio na ahiret 1386 h.g.), rhm, koji je autor poznatog djela Et-Tenkil bi ma fi te'nibil-Kevseri minel-ebadil. U spomenutom djelu El-Muallimi, rhm, je naučno i sa edebom odgovorio na mnoge potvore, obmane i podvale El-Kevserija. Taj odgovor je toliko postao poznat među šejhovima, ulemom, vaizima i dr. da bi ga navodili kao primjer i uzrečicu. Naime, kada bi željeli nekome dočarati da je određeni odgovor kvalitetan,odgovorajući i na mjestu, govorili bi: "Sročio ga kō Mullimi Kevseriju" i sl.
Muhammed Behdžet el-Bejtar, rhm, poznati alim i velikan Šama (preselio na ahiret 1396 h.g.), također je napisao odgovor Kevseriju u kojem je iznjeo njegove laži i potvore, pojasnio zablude koje je zastupao te ga kvalificirao kao predvodnika i obnovitelja džehmijske akide današnjice. Na koncu tog odgovora napisao je: "Ukratko, ovaj čovjek nepouzdan je u razumu i prenošenju citata, njegovo znanje je upitno a vjera sumnjiva!" (Vidi: El-Kevseri ve ta'likatuh, str. 43)
Dragi brate i sestro, Muhammed Zahid el-Kevseri je preselio na ahiret, no, njegove ideje, djela i učenici su prisutni i danas. Drugim riječima, kevserijevaca imamo i u našem okruženju, pa ih se pripazite...

Amir I. Smajić
Medina, 6. džumadel-ahir, 1436 god.