Da li je dozvoljeno ubijati mrave, žohare, muhe i druge insekte? - šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm.


PITANJE: Da li je dozvoljeno ubijati mrave, žohare, muhe i druge insekte koji hodaju po kućama?
ODGOVOR: Dozvoljeno je ubijati spomenute i druge insekte ako uznemiravaju čovjeka, ali ih je zabranjeno ubijati spaljivanjem, nego će se ubiti drugim srestvima za ubijanje. Dokaz za to su riječi Allâhovog Poslanika, sallallâhu alejhi ve sellem: "Pet životinja, sve su štetočine, ubijaju se i u haremu i van harema; gavran, lunja (vrsta sokola), miš (štakor), škorpia i bjesni pas." U drugoj predaji spomenuta je i zmija.
Ovaj hadis, koji je vjerodostojan od Allâhovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje na dozvoljenost ubijanja spomenutih životinja, a i onih koje su istom značenju a koje uznemiravaju ljude, kao mravi, žohari, komarci, muhe, zvijeri i ostale divlje životinje, kako bi se sačuvalo od njihvog uznemiravanja.
Što se tiče mrava, ako ne uznemiravaju čovjeka, neće ih ubijati, zato što je Allâhov Poslanik, sallallâhu alejhi ve sellem, zabranio da se ubijaju mravi, pčele, pupavci (ar. hud-hud) i svračci. Međutim, ako uznemiravaju čovjeka, onda imaju isti propis kao i pet spomenutih u hadisu.  
Allâh, dželle šanuh, je taj koji upućuje na pravi put.
Uvaženi šejh Abdul-Azîz b. Abdullâh b. Bâz, rhm.

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 07. šâ'ban, 1436 god.