Pitanja i odgovori (1-100)

■ PITANJE (br. 1): Es-Selamualejkum! Samo da vas pitam, kad sam u džematu, je li Fatihu učim tek nakon što je imam prouči? Hvala unaprijed. → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Jeste, nakon što je imam prouči, ili prije ako ako imam napravi veću pauzu.

■ PITANJE (br. 2): Da li mi je ispravan namaz ako mi se majica malo više digne i vide mi se gaćice, ne tijelo, nego gaćice? → ODGOVOR: Ispravan je namaz.

■ PITANJE (br. 3): Da li sam pogriješio ako sam pri razgovoru sa jednim čovjekom (kroz šalu, a mislim da se i on šalio, jer nije ni pogodio i kasnije je i kazao da on nije gatar) dao ruku da mi procjeni kroz ruku kakav sam, mada sam prvi put rekao da ne vjerujem u gatanje, ali drugi put sam kroz šalu onako mu dao, obojica smo se smijali kroz razgovor. Jesam li pogriješio? → ODGOVOR: Jesi, pogriješio si. Nije dozvoljeno šaliti se sa tim stvarima i na taj način. Ali, nema isti propis kao da si to zasta ozbiljno uradio. To što si uradio je pogreška radi nedozvoljene šale, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 4): Es-selamu alejkum Amire, kako se ophoditi, ponašati i pričati sa onima koji smatraju da je glasanje KUFR i ŠIRK i koji smatraju da ste vi daije BiH - novotari, murdžije pa i kafiri? Još jedan kaže, oni nisu upoznati sa tim propisom pa ih ne možemo smatrati kafirom dok se nad njim ne uspostavi hudže, tako nekako. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Nemoj sa njima nikako komunicirati i bježi od njih što dalje!

■ PITANJE (br. 5): Es selamu alejkum Amire, hitno pitanje, je li mi ispravan gusul ako sam prije toga koristio ljepilo i potrudio sam se da skinem sve sa ruku, no ipak jedan mali djelčić je ostao na prstu, nisam ga primjetio, a trljao sam ruke baš? Ima li nekih učenjaka da kažu da gusul nije ispravan ili je po koncenusu učenjaka ispravan? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Po mišljenju šejhul-islama Ibn Tejmijje, rhm, gusul je ispravan, i to je ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 6): Es-Selamu alejkum, kako odgovoriti tj. protumačiti hadis: "Bajramujte kada ljudi bajramuju"; ako uzmemo mišljenje o viđenju mlađaka? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To se odnosi na one koji prate mlađak pa pogriješe, ili onoga ko vidi mlađak pa mu drugi (vlast, kadija i sl.) ne povjeruju.

■ PITANJE (br. 7): Selamun alejkum, jedno kratko pitanje brate. Da li mogu učiti ajetul-kursijju poslije El-Fatihe, recimo ne nekom rekjatu? Jer sam čuo da bi kao trebala sura bar tri ajeta da ima, a ajetul-kursija je ustvari jedan ajet ali dug... Allah ti dao svako dobro na oba svijeta, amin. Halali sto te peglam. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, ispravno je. Obaveza je proučiti samo Fatihu, a mimo toga je sunnet. Nema dokaza to za tri ajeta. To nema osnove u dokazima.

■ PITANJE (br. 8): Esselamu alejkum šejh. Imao bi jedno pitanje za tebe ako mi možeš odgovoriti, da li je prekinut post u slučaju da se muška osoba rukuje sa ženskom pa potom odma nakon toga shvati da je počino grijeh i pokaje se? Da li gore navedena situacija prekida post ili ne? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije pokvaren post. Samo se treba pokajati Allahu za grijeh.

■ PITANJE (br. 9):  Selam alejkum! Nadam se da imate vremena da mi odgovorite i da vas ne ometam. Imam poneko pitanje na temu koja me jako zanima. Koliko je bitno muslimanu izučavanje korisnih nauka? Da li je to vid dužnosti i da li se u islamu traženje znanja odnosi isključivo samo za šerijatsko znanje ili se to odnosi i na ostalo znanje od kojeg imamo koristi? Da vas Allah nagradi. Halalite ako vam oduzimam vrijeme. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ostale nakuke, mimo šerijatskih, potrebne su muslimanima, i ako čovjek ima iskren i ispravan nijjet da tako pomogne islam i muslimane, imaće veliku nagradu kod Allaha. Međutim, kur'ansko-hadiski tekstovi u kojima se spominje izučavanje nauke, odnose se isključivo na šerijatsko znanje, znanje koje će ga približiti spoznaji Allaha i povećati mu iman. Ali, nekada se islam može pomoći drugim naukama više nego šerijatskim, shodno osobi, vremenu i stanju.

■ PITANJE (br. 10): Selam alejkum sejh! Imam pitanje vezano za posao. Osoba koja radi kao građevinski inzinjer, koja je na takvoj poziciji u firmi preko koje prolaze mnoge informacije, projekti i radovi. Samim tim je u toku svih poslova oko potražnje i nuđenja poslova. Mene interesuje, da li takva osoba smije naplaćivati usluge (provizije), odnosno uzeti naknadu za davanje poslova potencijalnim klijentima? Jedna konkretna situacija: ja, naprimjer, kao osoba koja ima uticaj i dobar položaj u firmi, da li bih smio uzimati nadoknadu što bih "sredio" drugoj manjoj firmi određene projekte? Da li je to šerijatski dozvoljeno? Allah vas nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Nema pravo na to. To je mito. On uzima platu da bi to obavljao pošteno i na najbolji način. Dužan je, na osnovu plate, da posao dadne onima koji su najzaslužniji i najpreči da ga dobiju.

■ PITANJE (br. 11): Eselamu alejkum! Brate, htio sam pitati, pošto u ilmihalu piše drugčije, jel ispravno ovo: sabah, 2 sunneta pa 2 farza; podne, 2 puta po 2 rekata sunneta, pa 4 farza, pa 2 sunsuneta; ikindija samo 4 farza, aksam 3 farza i 2 sunneta; i jacija 4 farza, 2 sunneta i 1 ili 3 vitra.. Allah da te nagradi! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To što si spomenuo je ispravno i tačno.

■ PITANJE (br. 14): Selam alejkum sejh! Imam pitanje, Allah da vas nagradi. Da li čovek izlazi iz islama ako psuje Isaa, alejhis-selam, a zna ko je on i sta je on? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Onaj ko opsuje Isaa, alejhis-selam, počinio je nevjerstvo. Treba ga savjetovati da se pokaje Allahu.

■ PITANJE (br. 16): As salamu alejke we rahmetullahi we berekatuhu! Nadam se da ne smetam sa pitanjima, pošto sam malo učestao sa njima u zadnje vrijeme. Halali brate, znam da imas mnogo važnije stvari da se njima posvetiš, ali eto trudim se da pozivam u dobro i odvraćam od zla, pa shodno tome evo i ovo pitanje: Često se braća šale sa izmišljenim pričama, što znam da je haram, jer i laž u šali je laž, ali da li u laž spada i izmišljena priča koja je namjenjena u svrhu prikazivanja poente o ispravnoj vjeri ili hajru itd.? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi veberekatuh! Neki učenjaci to dozvoljavaju, ako je cilj da se približi neko ispravno značenje osobama koje imaju pogrešnu prestavu i razumijevanje. Drugi učenjaci u potpunosti zabranjuju. Šejh Ibn Usejmin, rhm, smatra da je dozvoljeno pod uslovima: prvi - da se na pocetku spomene izraz koji upućuje da nije riječ o istinitoj priči, kao da kaže: "Zamislite to i to" i sl.; drugi - da ima potrebe za tim u da'vi: treće - da to ne pređe u običaj; četvrti - da nemamo u Kur'anu, Sunnetu i našoj tradiciji ono što može biti zamjena ili bolji primjer. To su otprilike ti uslovi. Isti slučaj je sa pisanjem romana, glumom i sl. Međutim, ono što je po meni, ako šta znači moje misljenje, ispravnije je da to ne treba raditi i da je predostrožnije kloniti se toga u potpunosti, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 17): As salamu alejke we rahmetullahi we berekatuhu brate. Da li dozvoljeno crtanje nestvarnih bića kao zmajeva i slično? Pitanje od jednog brata? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nije dozvoljeno. Slikanje je vid stvaranja, i zato je zabranjeno, jer je Allah jedini istinski stvoritelj, i nije dozvoljeno oponašati Uzvišenog Allaha u onome što je svojstveno samo Njemu, dželle šanuh.

■ PITANJE (br. 18): Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Čovjek neće podići glas svoj pjevajući a da mu Allah ne pošalje dva šejtana koji će mu sjesti na ramena, i cupkati svojim petama po njegovim prsima sve dok ne prestane pjevati!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.7825.) Halali ahi, da neznas vjerodostojnost ovog hadisa? → ODGOVOR: Hadis nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 19): Selam alejkum ve rahmetullah! Halalite na smetnji. Imam jedno pitanje ako biste mogli da mi odgovorite? Allah vam dao svako dobro. Amin. Često mi šejtan donosi opsesovne misli o svemu i svačemu. Skoro da nema nešto a da nije pokušao da ubaci sumnju. Kad god pročitam nešto on ubacuje sumnje. Nekad se dešava da otvoreno poziva u kufr i sirk i ne znam šta sve ne. Pokušavam koliko mogu da da ne razmišljam, ali ponekad nemam kontrolu nad mislima. Mene zanima da li te misli mogu da naruše čovjekov iman ukoloko čovjek odbacuje i prezire takve misli, i da li će čovjek biti odgovoran za takve misli? I šta čovjek da radi kada se takve misli nameću? Allah vam dao svako dobro i halalite na smetnji. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! To je znak ispravnog imana. Šejtan ne može čovjeka navesti da u praksi uradi kufr ili širk pa ga pokušava slomiti preko vesvesa i loših misli. Ne obazirite se na to i robujte svom Gospodaru bez problema.

■ PITANJE (br. 20): Es-selamu alejkum šejh! Halalite na smetnji, samo jedno pitanje u vezi zekatul-fitra. Da li čovjek može pored onoga što je obavezan dati da udijeli još nešto kao sadaku ili se mora ograničiti samo na obavezno? Halalite na smetnji, Allah vam dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Amin, svima nama! Moze dati dobrovoljno više. To je poželjno i biće nagrađen inšallah.

■ PITANJE (br. 21): Es-Selamu alejke šejh Amire! Ovaj video klip: https://www.facebook.com/leonardo.fudbaler/videos/640651862762899/ je prostran po facebooku, a cini mi se da su neki aludirali da nije ovaj govor ispravan. Pa me zanima da li je hadis vjerodostojan? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ovaj hadis nije poznat niti je zabilježen u hadiskom zbirkama, i nije dozvoljeno da se pripisuje Allahu niti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

■ PITANJE (br. 22): Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Pitanje: Kad se počne hatma, šta se nijeti? Kad se završi jel se neka dowa prouči? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh! Nista se ne nijjeti posebno, niti ima neka posebna dova kada se prouči hatma.

■ PITANJE (br. 23): Selam alejkum profesore, da li se smije koristiti riječ hazreti kada se spominje Poslanik, alejhis-selam, ili ashabi, i ako nije dozvoljeno, zbog čega je ta zabrana ili pokuđenost? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Islamski učenjaci nisu imali običaj da koriste taj izraz, i to je preče, ali nije zabranjeno ako se cilja dozvoljeno i ispravno značenje, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 24): Selam alejkum šejh! Allah da Vas nagradi! Pročitao sam da ste dali fetvu da onaj ko uči napamet nešto od Kur'ana ima obećanu nagradu 10 sevapa po harfu. Do sada sam mislio da se to odnosi samo na učenje sa gledanjem iz Mushafa. Dakle, ako sam dobro shvatio, ako se ja vozim autom i učim nešto od Kur'ana časnog imaću nagradu za svaki harf 10 sevapa? Allah Vam svako dobro dao! Amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste, ne odnosi se samo na učenje gledajući iz Mushafa. Kako god da učiš, napamet ili iz Mushafa, imaš spomenutu nagradu za svaki harf.

■ PITANJE (br. 25): Es-Selamu alejkum šejh, da li insan smije zanijetiti Davudov post dok se ne oženi ili mora postit cijeli život da bi mu se brojalo kao Davudov post? Allah Vam svako dobro dao, amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne mora postiti cijeli život, može zanijetiti samo određeni period.

■ PITANJE (br. 26): Es-selamu alejkum! Možete li nam poslati ili objavit propis osvete u islamu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne znam na šta tačno ciljate pod osvetom, ali općenito pravilo u islamu je da pojedinac ne može/ne smije silu uzimati u svoje ruke, pa makar se radilo i osveti.

■ PITANJE (br. 27): Es-selamu alejkum, kakva je mogućnost da Vi započnete halku čitanja djela Fethul-bari pa da to bude Vaš projekat kroz nekoliko godina? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Djelo Fethul-Bari od hafiza Ibn Hadžera, rhm, nije djelo za početnike, nego za islamske učenjake. Našem narodu treba nešto mnogo jednostavnije i lakše.

■ PITANJE (br. 28): Selam alejkum! Imam jedno pitanje. Ja se tek oženio, elhamdulillah. Moram li se kupat nakon svakog odnosa sa ženom ako namjeravam opet to radit za 20-tak minuta? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne morate se kupati, ali je od sunneta/pohvalno da se opere polni organ i uzme abdest prije novog odnosa.

■ PITANJE (br. 29): Jel bolje da muž i žena klanjaju noćni namaz u džematu, tj. skupa u svojoj kući ili odvojeno? → ODGOVOR: I jedno i drugo je dozvoljeno, a bolje je ono što im je lakše. Ako je riječ o ramazanu, onda je bolje zajedno.

■ PITANJE (br. 30): Selam alejkum! Smije li supruga na noćnom namazu u svojoj kući klanjat iza muža ali naspram njega sa desne strane, da nije striktno iza njega? Zbog prostora i to? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, ali ne smije biti ispred njega i moraju biti odvojeni.

■ PITANJE (br. 31): Selam alejk šejh. Šta ti misliš o ovom svjetskom danu dave, nazvan je tim imenom samo radi imena, a ne ponavlja se isti datum, nego nekad bude nekad ne bude, shodno događajima u svijetu, pa se mnogobrojnost ljudi iskoristi za poziv u vjeru? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne vidim ništa sporno u tome. Kao da ciljaju da će se u tom danu kojeg su odredili baviti davom u cijelom svijetu, a ne da obilježavaju taj dan radi datuma. Ako bi odredili datum i ponavljali ga svake godine, onda je problem, jer vremenom prerasta u 'iid, a to je ono što se ponavlja svake godine u istom danu. Ako nije određen datum, ne vidim da ima nešto sporno, jer je riječ o jednom danu, bilo kojem, i ne postoji strah da se uzme dan za posebno svetkovanje. Upitao sam neke šejhove o tome i ne vide ništa sporno, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 32): Selam Alejkum hafize, hoće li supružnici klanjati vitr nakin noćnog namaza u džematu sa kunut dovom na glas ili će svako za sebe? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako je riječ o noćnom namazu mimo ramazana, onda nema smetnje da ponekada klanjaju zajedno, ali da to ne uzmu za stalnu praksu. U ramazanu je propisano svaku noć klanjati u džematu noćni namaz, a mimo ramazana nije.  A kunut dova, nije vjerodostojno prenesno da se uči osim u ramazanu. Sve predaje o kunut dovi su slabe kako veli imam Ahmed b. Hanbel, ali je praksa ashaba bila da uče kunut-dovu u drugoj polovici ramazana, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 34): Es-selamu alejkum we rahmetullahi, uvaženi šejh. Imam nedoumice oko toga, da li se oči na sedždi drže otvorene ili sklopljene i u koji položaj postaviti noge između dvije sedžde? Allah vas nagradio Firdewsom. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Oči se drže otvorene ili poluotvorene, a noge, ako mislite na stopala, nožni prsti se spuste na zemlju i okrenu u pravcu Kible, a stopala blago odvoje jedno od drugog.

■ PITANJE (br. 35): Esselamu alejkum, halalite na smetnji. Htjedoh vas upitati samo jedno kratko pitanje, pa ako možete da razjasnite, Allah Vam dao svako dobro. Naime, interesuje me da li je dozvoljeno ukrasno iscrtavanje kanom na ruke isl.?! Upoznata sam sa tim da je tetovaža haram, međutim da li radovi kanom (koja se ispire vodom, te traje najduže 4-5 dana, u zavisnosti od vrste proizvođača) potpadaju pod tu kategoriju harama. Hvala unaprijed. Allah vam dao svako dobro na oba svijeta, allahumme amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je, to se ne smatra tetovažom, ali nije dozvoljeno ženi da to crta na rukama ako ne pokriva ruke pred muškarcima koji joj nisu bliža rodbina, jer je ženi naređeno da prekriva ukrase.

■ PITANJE (br. 36): Selam alejkum brate Amire, ako može jedno kratko pitanje? Nisam mog'o odgovor naći. Ako smo klanjali u džematu akšam 3 rekata, a poslije nas dođe džematlija i odvoji se da klanja svoja 3 rekata farza .. može li mu se jedan od nas pridružiti pa da ima džemat? Jedan se čovjek priduržio sa onim 2 rekata što su mu ostali od suneta... što znači da ne klanja treći rekat sa imamom. Što sam ja čitao prije je da se imam mora pratit a ovaj čovjek klanja farz a ko mu se pridruži klanja 2 rekata sunneta? Barak Allah Fik brate → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Po ispravnijem mišljenju može mu se pridružiti, ali da onaj koji klanja nafilu klanja kao imam, pa će klanjati 2 rekata nafile i preselamiti a ovaj neka ustane i doklanja jedan rekat.

■ PITANJE (br. 37): Selam alejkum brate Amire! Hvala ti na prošlim odgovorima, znam da si veoma zauzet - imam jedno pitanje. Je li dozvoljeno spajati nijet u namazima? Konkretno ako uzmem abdest i odem do džamije da klanjam prva dva rekata od podnevskih sunneta - za ta dva prva, mogu li spojiti dva rekata abdesta (sunnetu Wudu), tehijetul-mesdžid i treći nijet naravno 2 rekata podnevskih sunneta? Nadam se da si me razumio. Allah ti dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je da spojiš nabrojane nijjetove u situaciji koju si spomenuo.

■ PITANJE (br. 38): Selam alejkum ahi, jedno pitane ako imaš vremena? Šta je bolje kada se klana teravija, da se završi sa imamom do kraja, ili da se izostavi vitr-namaz, ili da se poslije vitr-namaza nakon selama ustane i još jedan rekat klanja? Šta je najbolje? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Najbolje je da se klanja sa imamom do kraja, dok ne završi, a onaj ko želi klanjati nafilu, može klanjati i nakon vitra – nije zabranjeno.

■ PITANJE (br. 39): Selam alejkum šejh. Ako može jedno pitanje. Jedan moj komšija koga inače znam kao čovjeka koji nije vjerovao u Boga a nosio je islamsko ime, obolio je od leukemije, i nisam ga zbog određenih okolnosti viđao za to vrijeme, a u međuvremenu je preselio. Moje pitanje je da li mi je dozvoljeno njemu klanjati dženazu pod pretpostavkom da je se možda tokom bolesti pokajao, iako nemam za to dokaza? I kakav ja stav prema njemu treba da imam kao vjerniku ili nevjerniku, i je li mi dozvoljeno u dovi reći Allah oprosti mu ako je se pokajao? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Pravilo u šerijatu je da sumnja ne potiskuje čvrsto ubjeđenje. Ako ne znaš sigurno za njega da se pokajao, onda ti nije dozvoljeno da moliš za njega niti da mu klanjaš dženazu, a dozvoljeno je da kažeš: "Oprosti mu ako se pokajao!", jer to je dova pod uslovom.

■ PITANJE (br. 40): Selam alejkum šejh. Ako može jedno pojašnjenje. Znam da mi vjerujemo da je Allah Uzvišeni iznad Arša. Međutim, nedavno mi je jedna osoba rekla da možemo reći da je Allah iznad Arša, ali da ne smijemo reći da je to gore, niti pokazivati prstom prema gore, tj. nebu (jer kao to označava stranu), pa me sada zbunjuje, jer ako je nešto iznad to može biti samo gore a nikako ni dole ni ispred ni iza. Pa sumarno hoću da pitam je li smijemo reći, koristiti izraz "gore" i reći da je Allah Uzvišeni gore, naravno mislieći iznad Arša i pokazivati prstom ili pogledom prema gore? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Smijemo i moramo reći da je Allah gore i pkazati svojim rukama prema gore. To je vjerovanje ehlis-sunneta vel-džema'ata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je robinju "Gdje je Allah?", a ona je pokazala prstom prema gore i rekla "Na nebesima!", a on je rekao njenom vlasniku: "Oslobodi je, jer, ona je doista vjernica!" Hadis je zabilježio imam Muslim u 'Sahihu'.

■ PITANJE (br. 41): Es-selamu alejkum sejh! Kako ste? Htio bih vas pitat nešto što sam čuo od jednog hajrli jarana. Zapravo radi se o tome da mi je pričao da je ili slušao ders ili pročitao negdje (ne sjećam se tačno) da insan kada zna da je nešto grijeh i uradi taj grijeh sa namjerom da se pokaje kasnije i posle ako se pokaje da mu se tevba ne prima jer je bio svjestan i nije ga uradio iz džehla. Koliko je to tačno šejh? Allah ti dao svaki hajr na oba svijeta. Allahumme amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To nije tačno! Onaj ko se iskreno pokaje, Allah će mu primiti pokajanje i oprostiti grijehe. Ako opet počini grijeh i pokaje se, opet će mu Allah primiti pokajanje. Vrata pokajanja su otvorena sve dok duša do grkljana ne dođe ili dok sunce sa zapada ne izađe.

■ PITANJE (br. 42): Es-selamu alejkum šejh. Htio bih vas pitat po pitanju akidetskih vesvesa, mogu li one postat kufr i ako mogu kad postaju kufr? Već dugo dugo vremena se borim sa nekim vesvesama (mozda i više od godinu) i ne znam više ni sam šta mi je za činit? Allah vam dao svaki hajr šejh moj! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Sve dok se boriš s time, ne iznosiš u javnost, znaj da si na hajru. Utiči se Allahu od tih vesvesa i ne obaziri se puno!

■ PITANJE (br. 43): Selam alejkum. Naišao sam da jedan hadis bilježi Rezin, pa me zanima o kome je riječ? Iskreno nisam nikada cuo za njega. Halalite na smetnji. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Rezin je Rezin b. Mu'avija. Njegova knjiga je poznata kao "Džami'u Rezin" a pravo ime je "Tedžridun lis-sihahis-sitte". On je sakupio u toj knjizi šest hadiskih zbirki (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai i Muvetta od Malika) i poredao ih po poglavljima. Međutim, kako kaže hafiz Zehebi, među te hadise je dodao od sebe hadisa koje on prenosi, a koji su izrazito slabi ili čak apokrifni, i nepoznato je odakle mu te predaje i kako ih je prenio. Ta njegova knjiga je izgubljena, ali je hafiz Ibnul-Esir naveo te njegove dodatke u svom djelu "Džami'iul-usul" i radi toga su ga učenjaci kritikovali. Rezin je umro 535 h. god. Slobodno se može reći da svi hadisi koje Rezin prenosi mimo drugih sabirača haisa da'if/slabi.

■ PITANJE (br. 44): Selam alejkum! Htio sam vas pitati dal' je vjerodostojan hadis da je objavljeno stotinu suhufa: Ademu 10, Šitu 50, Idrisu 30 i Ibrahimu 10? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 45): Es-selamu alejkum! Imao bih pitanje u vezi džumanskih suneta nakon proučenog prvog ezana. Pročitao sam da klanjanje dobrovoljnog namaza u ovome vremenu nije utemeljeno u vjerodostojnom Sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U ovome mjestu gdje se nalazim većina klanja 4 džumanska sunneta prije hutbe. Ja sam odlučio da ne klanjam ova 4 sunneta, ali prvo da vidim šta učen kaže...!? Hvala vam unaprijed, džezakellahu hajren! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Allah ti dao svako dobro! Klanjanje sunneta prije izlaska imama na minber nije utemeljeno. Ali, onaj ko porani, može klanjati 2 po 2 rekata sve dok se imam ne popne na minber. Znači, posebni sunneti poslije ezana nemaju utemeljenje, ali klanjati nafilu 2 po 2 dok se imam ne popne na minber to je sunnet.

■ PITANJE (br. 46): Es-Selamu alejkum, poštovani brate u vjeri. Majka mi leži u bolnici imala je tešku povredu noge, operisali su je, ima ugrađene neke metalne ploče i šipke u nozi. Uglavnom da ne duljim, ima gips od stopala do koljena i ne može se kretati, pa uzima tejemmum. Da li je to ispravno da uzima tejemum? Vode ima u WC-u ali ona ne može se savijati nikako da opere noge niti može ustati iz kolica da dohvati vodu da opere i ostale dijelove tjela? I drugo pitanje, da li joj je dozvoljeno da spaja namaze? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako nema nikoga da joj pomogne da uzme abdest, onda može uzimati tejemmum. Namaze može spajati, ako ima potrebu, tj. ako joj klanjanje svakog namaza u njegovo vrijeme pretstavlja veliku poteškoću. Znači, osnova je da se svaki namaz klanja na vrijeme, ali može spojiti ako ima osnovanu potrebu.

■ PITANJE (br. 47): Selam alejkum, hafize... Imam jedno pitanje za vas. Čuo sam od jednog efendije kako citira hadis u kojem se kaže da post lebdi između nebesa i zemlje dok se ne da sadekatul-vitr... Je li vjerodostojan taj hadis? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Hadis nije vjerodostojan!

■ PITANJE (br. 48): Es-selamu alejkum brate! Može li jedno pitane? Kakav je stav islama o zapošljavanju žene? Ako je dozvoljeno, gdje žena može raditi? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Dozvoljeno je da žena radi, ali ne smije da bude pomiješana sa muškarcima i ne smije da radi haram poslove.

■ PITANJE (br. 49): Selam alejkum šejh. Koliko moram imati ovaca a koliko košnica pčela da bih dao zekat? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ovaca moraš imati 40, a na košnice pčela se ne daje zekat. Uslov je da ovce većinu godine pasu. Ako se hrane većinu godine onda se ne daje zekat. Na 40 ovaca pa do 120 daje se jedna ovca To je ako se ovce uzgajaju radi mlijeka i radi razmnožavanja. Ako se drže radi trgovine onda se tretiraju kao trgovačka roba.

■ PITANJE (br. 50): Es-Selamu alejkum hafize! Imam jedno pitanje, da li je dozvoljeno da učim naglas Fatihu i nešto od Kur'ana u namazu kada klanjam sam, na namazima na kojima se inače uči naglas? Allah vas nagradio → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je.

■ PITANJE (br. 51): Es-selamu alejkum sejh! Htio sam Vas pitati koji je propis ukoliko osoba zaboravi da li je klanjala namaz u njegovom vremenu.. Konkretno, da čovjek zaboravi da li je klanjao ikindiju a nastupilo akšamsko vrijeme? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Klanjaće onda kada se sjeti da nije klanjao taj namaz.

■ PITANJE (br. 52): Es-selamu alejkum šejh! Imam jedno pitanje, u vezi moje majke je, a glasi: Majka mi često govori kad budem išao u džamiju u svom naselju da klanjam onako kako klanja i hodža, tj. od samog početka pa do kraja namaza. Ja sam je odbio i rekao da neću da klanjam kako on, jer ipak sam hvala Allahu svatio neke stvari u vezi namaza, poput: dizanja ruku u namazu, zikr poslije farza i oko potvrđenih sunneta. Da li imam grijeh što sam majku odbio? Allah da te nagradi i poživi na svako hajru hafize... Amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nećeš majku u tome poslušati, jer te odvraća od hajra i sunneta, ali opet pokušaj na najljepši način da joj to pojasniš i ophodi se sa njom kao sa pamukom ili pak nježnije.

■ PITANJE (br. 53): Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu šejh! Da li moram ponoviti namaz? Klanjao sam za imamom i kad smo bili na sedždi, mislim da sam rekao subhane rabbiel-'azim, i onda kao da sam šapćao skroz tiho samo usnama pomjerao na bosanski svoju dovu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Namaz je ispravan.

■ PITANJE (br. 54): Esselamu alejkum. Klanjao sam aksam na mjestu gdje nisam bio siguran gdje je Kibla. Pošto sam u hotelu. Kasnije sam se konektovao preko Wi-Fi na internet i downloadujem program za pravac Kible i vidim da je na suprotnoj strani. Da li trebam ponoviti namaz? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Trebaš ponoviti namaz, jer si mogao naći pravac Kible. Ako čovjek nije u stanju pronaći pravac Kible, pa procijeni i pogriješi, i nakon toga sazna da je pogriješio, onda nije dužan ponavljati. Ali, ako je mogao, ali nije iz nemarnosti ili ljenosti, onda mora ponoviti namaz, jer je okretanje prema Kibli od uslova ispravnosti namaza. Wi-Fi je danas od pomagala poput munara nekada davno.

■ PITANJE (br. 55): Selam alejkum sejh..može li jedno pitanje?? Ja sam u Njemačkoj i kod jedne turkinje sam kupio Kur'an. Kasnije sam ustanovio da fali 5-6 čitavih sura i jos dosta ajeta, skoro pa u svakoj suri. Kada sam pročito porijeklo, piše Republika Iran.. Šta raditi sa tim Kur'anom, s obzirom da pola fali..? Sa prevodom je samo na njemačkom jeziku? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Da im Allah dadne ono što zaslužuju! Zapali taj primjerak i negdje zakopaj pepeo. Ne smijes ga ostaviti kod sebe, jer može doći u pogrešne ruke.

■ PITANJE (br. 56): Esselamu alejkum! Da li ima predaja koja ukazuje na korištenje misvaka lijevom rukom? Pitam zbog sljedećeg teksta kojeg sam pročitao: "Bolje je da se misvak koristi lijevom rukom. To spominje imam Ahmed, i ne znamo nikog od imama da je rekao suprotno ovome!" → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Učenjaci u vezi s tim imaju podijeljeno mišljenje. Ispravno je da nema razlike, i lijeva i desna imaju svoje tumačenje. Ako kažemo lijevom, to kažemo s aspekta da se lijevom čiste nečistoće, a ako kažemo sa desnom, kažemo sa aspekta da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, davao prednost desnoj strani prilikom čistoće, a misvak je od čistoće. Pošto nije prenesena vjerodostojna predaja koja to definiše, u tome ima širine i čovjek može postupiti kako želi.

■ PITANJE (br. 57): Esselamu alejkum, profesore! Ima li smetnje da sjednem u džamiju minut prije ezana, dakle da ne klanjam tehijjetul-mesdžid? → ODGOVOR:  Ve alejkumus-selam! Od sunneta je da se klanja tehijjetul-mesdžid prije sjedanja. Ako čovjek ima potrebu, kao da je umoran, ili želi nešto da popije ili pojede, pa nakratko sjedne prije nego klanja, onda nema smetnje. A da sjedne bez ikakvog povoda, to treba izbjegavati.

■ PITANJE (br. 58): Selam alejkum.. Jel istina da su sve mubarek noci novotarija sem lejletul-kadr ? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako mislite na mubarek noći spomenute u takvimima i sl., onda je istina, ali ni za lejletul-kadr ne zna se tačno kada je.

■ PITANJE (br. 59): Selam alejkum ahi, moja žena je neki dan na podne namazu pogrješila. Klanjala je 3 rekata i učinila sehvi sedždu prije selama. Je li ispravno postupila? Ako nije, da li mora ponovit namaz? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije ispravno postupila i mora ponoviti namaz. Da je kojim slučajem dodala jedan rekat nehotice i ucinila sehvi-sedzdu, bilo bi ispravno, ali ako klanja manje, mora doklanjat taj rekat i učiniti sehvi-sedždu. Prema tome, treba ponoviti taj namaz, jer je prošlo više vremena.

■ PITANJE (br. 60): Selamun alejkum brate, da li je dozvoljeno reći da Allah osjeti miris (neugodan i lijep ) i da li to izvodi čovjeka iz vjere ako to kaze i misli tako? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Oko toga ima razilaženja kod učenjaka. Imam Ibnul-Kajjim, rhm, potvrđuje da Allah osjeti mirise, a to dokazuje hadisom u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je zadak iz usta postača kod Allaha ljepši od mirisa miska. Neki učenjaci to negiraju. U svakom slučaju, to ne izvodi iz vjere.

■ PITANJE (br. 61): Es-selamu alejkum šejh, kako si? Imam pitanje, prvi put koljem kurban elhamdulillah. Ali me zanima u vezi hadisa „Kada nastupi deset (dana Zul-hidždžeta) i hoće neko od vas da zakolje kurban neka ne uzima od svoje kose niti od svojih noktiju ništa sve dok ne zakolje (kurban)“. Eh, pošto ga neću ja lično zaklati, jer me iskreno strah da ne pogriješim nešto, pa ću samo biti prisutan klanju, jeli se taj hadis odnosi i na mene? Allah da te nagradi dženetom firdeusom! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dobro je hvala Allahu. Zabrana se odnosi  samo na tebe, a ne na onog koji vrši klanje umjesto tebe.

■ PITANJE (br. 62): Es-selamu alejkum! Halali brate, jel može samo ocjena ovog hadisa? Ummu Enes, radijallahu anha, jednom je prilikom tražila od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je posavjetuje, pa joj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Kloni se grijeha jer to je najbolja hidžra, redovno obavljaj namaze jer to je najbolji džihad i puno spominji Allaha, dželle šanuh, (zikir čini) jer je to Allahu najdraže djelo s kojim ćeš Ga sresti." → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 63): Es-selamu alejkum...kako ste šejh? Dalalite ako vas smetam.. Imam dva pitanja. 1. Da li je dozvoljeno muslimanu koji je u grijehu nazvati selam? 2. Šta uraditi kada vam poslodavac ne dozvoljava petkom odlazak na džumu namaz.. (konkretno radim u rudniku). Da li je dozvoljeno izostati sa posla? Allah vas poživio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dobro je hvala Allahu. Dozvoljeno je nazvati selam svakom muslimanu. Dozvoljeno je izostati radi namaza sa posla, jer je namaz stroga obaveza svakog pojedinca, ali treba nadoknaditi isti period koji je izostao ili vratiti od plate procentualno periodu izostanka, ili pak se na neki drugi način dogovoriti sa poslodavcem.

■ PITANJE (br. 64): Es-selamun alejkum brate moj! Zamolio bih te da mi kažeš da li je dozvoljeno učiti na sedždi 8. ajet iz sure Alu Imran? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako se uči kao dova, sa ciljem da bude dova, a ne učenje Kur'ana, onda je dozvoljeno.

■ PITANJE (br. 65): Selam alejk ve rahmetullahi šejh Amir! Ahi, ovi hadisi što se spominju o crnim zastvama iz Horosana, da li su slabi/nevjerodostojni? Da li je to istina? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Jeste, slabi su. Ništa od tih hadisa nije vjerodostojno.

■ PITANJE (br. 66): Selam Alejkum! Redovno klanjam i ucim Ku'ran. Osjećala sam veliku smirenost učenjem Ku'rana, svoju smirenost sam pronalazila u namazu. Ali do prije nedjelju ili dvije javljaju se problemi. Jako puno sam počela plakati u namazu zbog tegobe i straha kojeg sam osjećala u prsima. Počela je sumnja, ali ja sam se radi toga još više obraćala Allahu. I osjetila bi ujutro smitenost, a kako se je noć približavala, sve veći nemir. Pa mi budu misli kako ću skrenit sa Allahovog puta, pa veliko razmisljanje o Allahovoj kazni, itd. Ali danas kad sam klanjala jaciju bilo mi je najteze do sada. Od straha i drhtanja tijela jedva sam ju sklanjala. Zamolila sam Allaha za zaštitu od šejtana i džinova. Molim Vas za savjet. Ja neznam šta mi je. Jer to je se desilo odjedanput. A znala sam gledati u nebo i plakati sa zadivljenjem nad Allahovim stvaranjem, provesti namaze u čežnji za susretom sa Njim. Molim Vas za savjet. Allah vas nagradio dzennetom! Amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Što više spominjite Allaha i utječite se od zla, šejtana, džina itd. Ustrajte u obavljanju namaza, učenju Kur'ana i drugim ibadetima, a te misli i uznemiravanja će vremenom, inšallah, proći. To su normalne pojave. Šejtanova vojska napada vjernike.

■ PITANJE (br. 67):  Selam alejkum! Došao sam na jaciju i priključio se džematu. Oni su bili na drugo, rekatu, a meni je bio prvi. Na kraju imam nije predao selam, nego se zbunio i ustao na peti rekat, pa je na kraju napravio sehvi sedždu poslije selama. Meni je taj peti rekat ustvari bio četvrti. Kako ću ja postupiti? Hoćul prestati kad oni prestanu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno slijediti imama kada ustane na peti rekat, nego ćemo ga napomenuti da se vrati, pa ako ne posluša, džematlije će sjesti i sačekati ga na tešehhudu. Ako su to uradili iz neznanja, ispravan je namaz, ali taj peti rekat se ne broji. Prema tome, onaj ko je zakasnio na prvi rekat ili više, neće uzimati taj rekat u obzir, nego će naklanjati ono sto ga je prošlo.

■ PITANJE (br. 68): Selamun alejkum brate Amire! Mozeš li mi reci/napisati koji je datum po hidzretskom kalendaru, tj. koji dan je nastupio poslije akšam namaza? Radim hidžame pa me zanima da bi ustanovio kad dolazi 17., 19. i 21. dan po hidžretskom mjesecu. Allah te nagradio svakim dobrom dunjaluka i ahireta. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadisi koji govore da hidžama u posebnim danima ima bolji efekat, ili da je u nekim danima zabranjena, nisu vjerodostojni, pa tako mozes raditi hidžamu kada zelis. Nije zabranjeno.

■ PITANJE (br. 69): Es-selamu alejkum šejh! Halali na smetnji, imam jedno pitanje volio bi da mi ako budeš imao vremena daš odgovor, a ako ne, hajr, molim Allaha da te nagradi velikim nagradama! Mene zanima da li se noćni namaz može klanjati neposredno pred sabahski namaz? Primjer: otišao sam na sabah namaz u džamiju, u džemat, i ima još 5 minuta do ezana, a nisam kod kuće klanjao noćni namaz, da li mogu znači tih par minuta prije ezana klanjati noćni namaz u džamiji? Halali šejh još jednom na smetnji. Selam alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako se sabahski ezan uči nastupom zore, onda možeš klanjati noćni namaz do ezana, a ako se ezan uči poslije zore (npr. 30 min prije izlaska sunca), onda se ne može klanjati noćni namaz. U tom slučaju ako dođeš ranije možeš klanjati dva rekata tehijjetul-mesdžida, pa pričekati sabahski ezan i klanjati onda sabahske sunnete, ili odmah klanjati kada dođeš sunnete i pričekati farz.

■ PITANJE (br. 70): Es-selamu alejkum brate Amire, imam jedno pitanje: da li mi punica može dati zekat, ako sam u potrebi? Allah ti dao svako dobro? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, nije problem. Zekat se ne može dati samo onom koga čovjek mora izdržavati, kao roditelji, djeca isl. Punica nije duzna tebe izdržavati, tako da nema smetnje da od nje uzmeš zekat, ako imas potrebu.

■ PITANJE (br. 71): Es-Selamu alejkum brate! Halali što te ovako pitam, ali volio bih da mi ti, kad budeš imao vremena, odgovoriš. Ime FARAH žensko, da li je muslimansko i da li ga je dozvoljeno dati curici. Da li je akika preča na određeni dan, sedmi , 14-ti itd...ili može kad bude vremena da se organizuje. Imaju li kakve posebne dove da i ja i supruga učimo za ovo sve, pred porod, djetetu i sl...Allah te nagradio svakim dobrom i hvala unaprijed brate. Es-Selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je dati ime Farah. Akika se kolje 7 dan, a ako niste u mogućnosti, onda bilo koji drugi dan. Neki učenjaci kažu da treba ići neparno, 7., pa ako ne onda 14., pa 21. itd. Međutim, nema nekog jasnog dokaza za to. Nema nekih posebnih dova, ali općenito dovite Allahu za olakšanje i hajr.

 

■ PITANJE (br. 72): Es-selamu alejkum, dragi brate. Allah da te nagradi, kako samo On Uzvišeni može, što pomažeš muslimane u traženju znanja o vjeri. Imam neke nedoumice u vezi sa činjenjem sehvi-sedžde. Nekad u namazu poslije Fatihe ne proučim suru na prva dva rekata, već odem na ruku'. Da li moram učiniti sehvi-sedždu zbog toga? Nekad, također, na prvom sjedenju poslije Etehijatu i Šehadeta proučim još i salavate i dove, pa ustanem na treći i četvrti rekat... Da li zbog toga moram učiniti sehvi-sedždu? Ponekad na sjedenju krenem da učim Fatihu i suru, pa se sjetim, prekinem i učim Etehijatu, Šehadet i dalje. Da li zbog toga moram učiniti sehvi-sedždu? I nekad na ruku'u umjesto Subhane Rabbijel-azim izgovorim Subhane Rabbijel-ea´la. Da li tada treba da učinim sehvi-sedždu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! U svim spomenutim situacijama nisi dužan činiti sehvi-sedždu, osim u zadnje dvije.

■ PITANJE (br. 73): Da li mi je dozvoljeno kćerki koja je drugi razred Gazine medrese da putuje organizovano iz Sarajeva u posjetu Srebrenici sa svim drugim razredima. Razrednica joj je rekla da je to obavezno. → ODGOVOR: Nije dozvoljeno, ne trebaš joj to dozvoliti, i nema pravo učiteljica da ih obavezuje time.

■ PITANJE (br. 74): Šta mi je preče ženi koja je trudnica i nije mogla da posti ovaj zadnji Ramazan, da li da naposti ili da udijeli fidju? → ODGOVOR: Mora napostiti propuštene dane kada bude u mogućnosti. Malo po malo do sljedećeg ramazana. Fidju je neispravno udijeliti u toj situaciji, osim osobe koje nisu u stanju napostiti nikako, kao starci ili oni koji boluju od neizlječivih bolesti i sl. Oni udjeljuju fidju.

■ PITANJE (br. 75): Šta da učini osoba koja je džunup zbog intimnog odnosa i poduzme neke sebebe da se probudi na sabah ali se probudi nešto malo prije izlaska sunca, tako da ne može da se ogusuli ali može da uzme tejemum? → ODGOVOR: Dio učenjaka kaže da treba uzeti tejemmum i klanjati prije isteka, a drugi učenjaci kažu da treba uzeti gusul pa klanjati makar isteklo vrijeme. Može se reći da i jedno i drugo mišljenje imaju svoje uporište, s tim da je prvo mišljenje, a Allah najbolje zna, ispravnije.

■ PITANJE (br. 77): Es-Selamu alejkum! Šejh, pitanje. Zašto neki osuđuju šejha Abdulaziza et-Tarifija? Često pogledam neki video clip kraći od njega ili pročitam neki njegov status. Da li je u redu da slušam tog šejha? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je jedan od najboljih učenjaka današnjice. Oni koji ga osuđuju su ili pokvarenjaci ili neznalice.

■ PITANJE (br. 78): Es-Selamu alejkum ve rahmetullah! Brate, idem kod jednog muhafiza na hifz i po nekom običaju kad naučiš 15 str. on nam da 50 KM. Da li je u redu uzeti taj novac? On to nama kao neki poticaj daje, da li je to sporno? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nije sporno, ako vam to nije cilj sam po sebi.

■ PITANJE (br. 79): Selam alejkum... Imam jedno pitanje: Čula sam sinoć od snahe da, kao, ne valja da se spava između ikindije i akšama? Da li je to istina i zašto je "zabranjeno"? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije zabranjeno. Hadis koji se prenosi o tome nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 80): Selam alejkum... Ja imam mačku u kući, i ponekad se desi da dok klanjam protrči ispred mene, tj. pored mesta na kom klanjam. Da li to kvari namaz ili? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne kvari namaz, ali ne smijete dopustiti ikome da prolazi ispred vas dok klanjate.

■ PITANJE (br. 81): Halalite na smetnji, je li ovaj hadis lažan ili je dobar, i ko ga bilježi? Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, je kazao: Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je kazao: "Jesi li ikada osjetio glavobolju?" Beduin reče: "Šta je glavobolja?" On, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovori: "Pritisak koji osjećaš u glavi, a koji udara na žile." - "Ne, nikad nisam takvo nešto osjetio", odgovori beduin.. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Ko god želi da vidi čovjeka Džehennema, neka pogleda ovog čovjeka". (prenosi Ibn Hibban, a šejh el-Albani ga je ocijenio hasan sahihom) → ODGOVOR: Hadis su zabilježili Ahmed (br. 8394), Buhari u djelu 'Edebul-mufred' (br. 495), Ibn Hibban (br. 2916) i dr. Lanac prenosilaca nije loš. U njemu se nalazi ravija pod imenom Muhammed b. 'Amr b. 'Alkame, kojeg su neki od hadiskih kritičara smatrali slabim, a neki prihvatljivim. Ispravno je mišljenje da je općenito prihvatljiv, osim ako dođe sa hadisima koji su suprotni drugim predajama koje su vjerodostojnije od onih koje je prenio. Međutim, ova predaja ima i druge predaje koje je podupiru i pojačavaju, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 82): Selam alejkum, brate! Imam pitanje. Ja sam se oženio prije pola godine i žena je tražila za mehr da joj kupim Muslim - Zbirku hadisa, te je tražila da naučim suru Mulk. Jučer smo naišli na tkst na FB da nije šerijatski ispravno da žena traži kao mehr da njen budući suprug nauči niti suru, niti Kur'an napamet. Mehr je ženina korist, bila materijalna ili u vidu da on nju poduči nekoj suri ili Kur'anu. ili da plati nekome ko će je podučiti, ako on ne zna. Žena je pitala jednog daiju u vezi s našim mehrom, a on joj je rekao da ni zbirka hadisa nije ispravan mehr. Ako možeš mi objasniti ovo i savjet neki šta da radim. Allah te nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Zbirka hadisa je ispravan mehr, jer ima materijalnu vrijednost, dok njen zahtjev da ti naučiš suru el-Mulk nije ispravan mehr, jer nema materijalnu vrijenost. Kupi joj Muslimovu zbirku, a suru nauči dobrovoljno, u ime Allaha, kako vid lijepog suživota sa suprugom, jer je očigledno da joj je bio cilj da njen muž uči Kur'an napamet, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 83): Esselamu alejkum šejh! Allah vas nagradio za sav hizmet muslimanima i poživio vas u Njegovom zadovoljstvu! Obzirom da ste rekli da se kunut-dova uči za ramazan samo, interesuje me kada se klanja vitr, šta se sve uči na neparnom rekatu i umjesto kunut-dove? Takođe, je li bolje klanjati vitr jedan ili tri rekata (nakon nafila)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Kada se klanja vitr mimo ramazana, ne uči se kunut-dova, jer nije vjerodostojno potvrđeno od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Međutim, ako bi čovjek ipak učio kunut-dovu na vitru tokom ciijele godine, ne može se reći da je to novotarija, jer ima osnove. Ali, ispravnije mišljenje je da se vitr klanja bez dove, osim u ramazanu. Ništa se ne uči umjesto dove. Vitr se može klanjati 1 rekat, 3, ili 5, ili 7, ili 9, ili 11. Najbolje je da se klanja 1 rekat, nakon parnog broja rekata noćnog namaza, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 84): Es-selamu alejkum. Ako smijem da pitam za par savjeta. Uskoro počinje fakultet i idem u Tuzlu da studiram i većinu ću vremena gore da provodim, pa ako ima neki koristan savjet, a ako ne, halali što sam smetao. Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Savjet je da se bojiš Allaha, da se čuvaš harama i da se okupljaš oko učenih robova poput Hajrudina Ahmetovića, Arifa Oruča i sl.

■ PITANJE (br. 85): Es-selamu alejkum, šejh. Da li čovjek ima grijeh kod Allaha, Gospodara svjetova, ako je dao određenu robu čovjeku za koju je zainteresovan, pregledao je i kupio bez da mu ukazao na mahnu te robe ? Znači prvo je pregledao lično, kod svoje kuće. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Vlasnik robe je dužan ukazati na njenu mahanu, ako je ima, a onaj ko je kupio ima pravo da vrati robu radi mahane, ako mu bude smetala.

■ PITANJE (br. 86): Es-selamu alejkum! Nadam se da ne smetam i da ćete mi imati vremena odgovoriti, tj. pomoći, Allah vam dao svako dobro na oba svijeta! Na koji način najbolje čitati knjige i kako se najviše okoristiti od njih? Počeo sam u zadnje vrijeme podvlačiti važne stvari iz knjiga, ali mi neki govore da samo uništavam tako svoje knjige, koje ponekad skupo platim... Ako mi možete pomoći. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Amin, svima nama. Najbolji način je da se jedna knjiga pročita više puta, ili da se tokom čitanja podvuku i zabilježe bitne stvari, zatim da se napišu brojevi stranica na zadnjoj ili prednjoj stranici, pa zatim nakon čitanja, ponoviti najbitnije citate. A ti što govore da se tako uništavaju knjige, ocigledno je da ne znaju šta je knjiga.

■ PITANJE (br. 87): Idem u običnu bosansku školu gdje se mješaju muškarci i žene, skoro nema nikakve priče o vjeri između nas učenika. Često upadam u griješenje, uglavnom mali, ali često se ponavljaju i kada kući dođem onda preispitivam sam sebe kako i šta da uradim. Ako se 'povučem u sebe' kažu da sam namrgođen, da ne dam sa sobom pričat itd... a ako malo krenem u neki razgovor s njima, uglavnom tu su gluposti, vrijeđanja, ogovaranja, ismijavanja... Ne znam stvarno kako da se postavim u takvim situacijama...? → ODGOVOR: Boj se Allaha koliko možeš. Ti ljudi ti nista neće koristiti. Pokušaj da iskoristiš vrijeme u hajr, koliko možeš, a ta prijateljstva iz škole brzo prođu i zaborave se. Ako ih možeš pozvati da se vrate Allahu, da počnu klanjati i sl, to je veliki hajr, a ako ne možeš, pokusaj da ih izbjegavas koliko možeš, i iskoristi odmore za korisnu literaturu i sl.

■ PITANJE (br. 88): Es-selamu alejkum, nadam se da ne smetam... Da li se može na dženazi namazu na prvom tekbiru učiti početna dova, na drugom el-Fatiha, na trećem et-tehijatu i dovu i na četvrtom predati selam, tj. da li je israpvan takav postupak? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Ispravan postupak je da se uči poslije prvog tekbira el-Fatiha, poslije drugog salavati, poslije trećeg dženaza-dova, a poslije četvrtog se predaje selam. Et-tehijatu i Subhaneke (početna dova) se ne uče.

■ PITANJE (br. 89): Ako covjek nije u stanju obavit namaz jer ima neki problem kao što je da mu ruka krvari i da ima jake bolove, da li može sačekat dok se vrati kući da obavi taj namaz koji će ući u drugo namasko vrijeme, kao podne u ikindiju ili aksam u jaciju. Da ih  može na neki nacin spojiti? → ODGOVOR: Namaz se ne smije odgađati iz njegovog propisanog vremena. Ako je bol toliko jaka ili krvarenje da ne može stajati, onda može klanjati sjedeći, ako ne može uzeti abdest, onda može tejemmum itd. Znači, postoje olakšice, ali namaz se ne ostavlja. Međutim, ako mu baš predstavlja veliku poteskoću, moze spojiti podne i ikindiju, ali osnova je da se svaki namaz mora klanjati u njegovo vrijeme.

■ PITANJE (br. 90): Es-selamu alejkum! Hoću da mi se srce smiri. Ponekad malo brže obavljam namaz kada žurim na bus, na predavanja, tako da učim samo Fatihu, a na sjedenju samo et-Tehijatu. Znam da je pravilo i sve to, ali želim da mi se srce smiri... I još nešto, kupio sam prijevod Kur'ana gdje nema orginalnog teksta, nego samo prijevod na naš jezik, pa hoću pokloniti osobi koja ne klanja i ne obavlja islamske dužnosti. Znam da se takav Kur'an može čitati bez abdesta, ali ako možeš mi to sve potvrditi? Allah ti dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Namaz sa učenjem samo Fatihe je ispravan, ali na zadnjem sjedenju moraju se proučiti i salavati. Možes dati prijevod Kur'ana osobi koja ne klanja. To nije sporno.

■ PITANJE (br. 91): Da li dodirivanje zene, slucajno ili namjerno utice na ispravnost abdesta? → ODGOVOR: Ne utiče na ispravnost abdesta, po ispravnijem mišljenju učenjaka.

■ PITANJE (br. 92): Es-selamu alejkum. Da li čovjek koji radi novotarije, a ne zna da su to novotarije može biti na većem stepenu imana od čovjeka koji ima znanje i radi po njemu, jer ponekad mi se čini da su oni koji rade novotarije i ustrajnni su u tome, ali ne znaju da je to novotarije na većem stepenu nego onaj koji se trudi naučiti što više i primjeniti što više? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nema sumnje da je na većem stepenu onaj ko radi ispravno po znanju, ako je iskren u svojim djelima.

■ PITANJE (br. 93): Es-selamu alejkum. Nadam se da neću smetati brate... imamo samo jednu nedoumicu koja me muči. Ukratko, prije godinu i nešto više sam odlučio svaki dan po jedan džuz pročitati prevod značenja Kur'ana...prije par dana sam naučio arapsko pismo i ušao u Kur'an. Kao početnik jako mi je teško to sve, za 10 stranica mi treba skoro sat vremena učenja... Da li da se sada posvetim samo učenju Kur'ana, a da par stranica prevoda pročitam kada mogu? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije problem, sve je to hajr. Uči i na arapskom i na prijevodu koliko možeš, a Allah je plemenit i nagrađuje za malo dobrih djela mnogostruko.

■ PITANJE (br. 94): Es-selamu alejkum brate, stvarno nadam se da ne smetam. Nasao sam neki video gdje mali djecak uči suru Duha, a iza njega par muskaraca takodjer ponavlja, pa ispade da horski uče i kao uz neku melodiju ili muziku? Zanima me da li je dozovoljeno bar to u horu, posto neki kazu da nema tu smetnje? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako uče uz muziku i sl, to nije dozvoljeno, jer je vid omalovažavanja časnog Kur'ana. Međutim, ako jedan uči, pa onda ostali uglas ponavljaju nakon njega, kao vid podučavanja, onda to nije zabranjeno, ako je u tom smislu, tj. kao podučavanje, a ne da se uzme za neku stalnu praksu, ili da se to radi bez potrebe, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 95): Es-selamu alejkum. Koja djela bi ste preporučili o akidi koja su prevedena na bosanski jezik? Ali ona koja govore o Allahu, tebareke ve te'ala, Njegovim svojstivima itd... → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Pročitajte knjigu o Allahovim lijepim imenima i drugu o Njegovim uzvišenim svojstvima od prof. Sanela Ramića, Allah ga poživio..

■ PITANJE (br. 96): Es-selamu alejkum, šejh moj lijep, Allah ti dao svako dobro. Jedno pitanje, pomalo čudno... Na putovanju sam i vrijeme je džume namaza, a ja sam na putovanju i imam vremena klanjati podnu skraćeno i ikindiju, a vani je kiša, snijeg.. Da li mogu ući na džumu i klanjati ta četiri rekata i otići jer nemam vremena ostati na džumi i slušati hutbu itd., ili otići negdje naći neko mjesto van džamije? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Najbolje je da negdje drugo klanjaš, jer tako bi izazvao čuđenje i nerazumjevanje klanjača. Ako ne možeš, onda spoji u ikindijskom vremenu ili nađi neko drugo mjesto. Allahova zemlja je prostrana.

■ PITANJE (br. 97): Zanima me prodaja u džamiji. U mojoj džamiji su se prodavali neki CD-ovi sa mevludom iz te moje džamije... pa da li je to dozvoljeno ? → ODGOVOR: Nije dozvoljeno prodavati u džamiji, a pogotovo ne materijal pogrešnog sadržaja.

■ PITANJE (br. 98): Es-selamu alejkum šejh, magistre... Samo jedno pitanje... Da li čovjek ima nagradu kada drugi uči Kur'an, a on sluša to učenje, da li ima nagradu kao da i on uči ili ne? Npr. sada je mukabela, da li je bolje da sam proučim džuz, ili da slušam džuz učenja, a da ja manje proučim... ? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Bolje i vrjednije je da uči za sebe.

■ PITANJE (br. 99): Selam alejkum! Imam jedno pitanje šejh, ako uhvatiš vremena molio bih te da mi odgovoriš. Ponekad kada se iznerviram, više ili manje, zakunem se Allahom da ću neku određenu stvar uraditi, a poslije dan-dva shvatim da je to što sam se zakleo da ću uraditi pogresno. Bude mi teško što sam se zakleo i kajem se zbog toga i tu stvar ne želim da uradim, ali se osjećam dužnim prema Allahu i htio bih da vratim dug Allahu. Allah te nagradio svakim dobrom! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dužan si napraviti iskup za dotičnu zakletvu ako je ne želiš ispuniti, tako što ćeš nahraniti 10 siromaha muslimana, ili im kupiti odjeću u kojoj mogu obavljati namaz (da pokriva od ispod koljena do iznad pupka) ili da oslobodiš roba (to je danas nemoguće), pa ako nisi to u mogućnosti, onda isposti 3 dana kao iskup. Znači po ovom redoslijedu, a ne odmah 3 dana posta, kao što mnogi pogrešno misle.

■ PITANJE (br. 100): Selam alejkum šejh! Ima li uporište ovaj hadis stvarno u Buharijinoj zbirci: "Kada se muž i žena pogledaju s ljubavlju, Allah ih oboje pogleda sa Svojom milošću." (Buhari i Tirmizi)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Hadis je apokrifan/izmišljen. Onaj ko tvrdi da je kod Buharije i Tirmizije, laže, da nas Allah sačuva.

Amir I. Smajić

26. rebi'u-l-ahir, 1438 h. god.