Hedija za godišnjicu braka? - šejh Ibn Usejmin, rhm.


PITANJE: Da li je dozvoljeno da čovjek pokoni svojoj supruzi poklon (hediju) na dan godišnice braka svake godine, kao vid obnove ljubavi i samilosti među njima? Radi se samo o poklonu bez ikakvog posebnog obilježavanja tog dana.
ODGOVOR: Ono što smatram jeste da treba zatvoriti ta vrata, jer ove godine biće samo hedija, ali iduće godine možda bude i gozba.
Zatim, sam čin ponavljanja tog postupka svake godine čini ga praznikom, zato što je praznik sve što se ponavlja s vremena na vrijeme.
Pogrešno je da se ljubav i samilost među supružnicima obnavlja svake godine, naprotiv, mora da bude obnovljena uvjek i u svakom vremenu. Kada god supruga vidi kod svoga muža ono što je veseli, i kad god muž vidi kod svoje supruge ono što ga raduje, ta ljubav će se obnoviti i učvrstiti.  
Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm.
Izvor: Fetava ulemail-beledil-haram, str. 498

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 21. džumadel-ahir, 1436 god.