Da li napustiti džamiju ili ponoviti namaz?


PITANJE: Es-Selamu alejkum! Jedna od osoba u pojedinim situacijama mijenja stalnog imama jedne Sarajevske džamije, a čuo sam kako u dovi doziva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tražeči od njega šefa'at. Koji propis važi u toj situaciji, da li kada vidimo da se on sprema da predvodi namaz napustiti džamiju, ili ipak klanjati za njim pa ponoviti namaz? Da Vas Allah nagradi.
ODGOVOR: Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullahi ve berekatuh!
Zahvala pripada Allahu.
Dozivanje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, - ili nekog drugog - u dovi i traženje od njega šefa'ata nakon smrti je djelo velikog širka, i za osobom koja to radi nije dozvoljeno obavljati namaz, pa makar bio stalni imam u džamiji. O tome smo detaljno govorili u posebnom članku.
Islamska Zajednica je dužna takve imame udaljiti iz džamija i zabraniti im da ulaze u mihrabe, jer po zvaničnoj fetvi Rijaseta zabranjeno je upućivati dove mrtvima, pa bi se trebali pridržavati toga, jer u suprotnom samo doprinose još većim netrpeljivostima i podjelama među muslimanima.
Što se tiče vašeg pitanja, da li napustiti džamiju kada ugledamo takvog imama, ili pak klanjati za njim pa naknadno ponoviti namaz, to pitanje se vraća na stanje i okolnosti koje treba procijeniti. Nije svaka džamija ista niti je svaki džemat isti. Osnova je da se za takvim osobama ne obavlja namaz, ali ako bi napuštanje, kao vid demonstracije, proizvelo negativne posljedice, ili čak dovoelo do jasnih i vidljivih šteta, onda je preče klanjati i ponoviti namaz, ili ostati u saffu ali učiniti nijjet da se klanja samostalno, bez vidljivih odstupanja od imama, kako ne bi izazvalo smutnju.  
Allah, dželle šanuh, najbolje zna!

Amir I. Smajić
Medina, 01. redžeb, 1436 god.