Propis ponavljanja za snimljenim ezanom?PITANJE: Es-Selamu alejkum! Kakav je propis ponavljanja ezana koji je pušten audio putem, a ne uči se uživo!? Allah vam dao svako dobro!
ODGOVOR: Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullah!
Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.
Islamski fikhski kolegiji, jedan od ogranaka Rabite / Islamske svjetske lige, na svojoj 9. redovnoj sjednici, održanoj u subotu 12. 07. 1406 god., pa sve do subote 19. 07. 1406 god., u Mekki el-Mukerremi, nakon što je predočen niz naučnih šerijatskih studija i fetvi, izdao je sljedeći proglas:
1.) Ezan se smatra jednim od vidljivih i prepoznatljivih simbola islama s kojim se muslimani približavaju Uzvišenom Allahu, a to je opće poznat propis u vjeri, potvrđen tekstovima objave i konsenzusom islamskih učenjaka. Radi toga, prisustvo ezana smatra se bitnom razlikom između muslimanskih i nevjerničkih zemalja. Islamski učenjaci su jednoglasni da je muslimanskom vladaru obaveza povesti borbu brotiv naselja čiji se mještani ujedine na ostavljanju učenja ezana.
2.)Muslimani su naslijedili, s generacije na generaciju, od datuma kada je propisan ezan 1. god. po Hidžri, pa sve do dana današnjeg, da se ezan uči za svaki namaz u svakom mesdžidu (džamiji), pa makar mesdžida bilo mnogo.
3.)Od Malika b. Huvejrisa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada nastupi namaz, neka neko među vama prouči ezan, a u namazu neka vas predvodi najstariji." (Muttefakun 'alejh)
4.)Nijjet (namjera) je od uslova ispravnosti ezana. Radi toga, ezan kojeg prouči čovjek bez pameti, ili pijanica i sl., smatra se nevalidnim radi neispunjavanja ovog uslova. Analogno tome, isti propis važi i za emitovanje snimljenih ezana.
5.)Ezan se smatra tjelesnim ibadetom. Ibn Kudame, rhm, je rekao: "Mujezin nema pravo da se povodi za tuđim ezanom, jer je to tjelesni ibadet, identično namazu, ne može se obaviti za drugoga." (El-Mugni, 1/425)
6.)U emitovanju ezana u džamijama putem audio snimaka nalazi se nekoliko spornih i opasnih radnji sa šerijatskog gledišta. Za svaki ezan proučen u džamiji vežu se određeni propisi i adabi. Puštajući snimljeni ezan, umjesto učenja uživo, ti propisi i adabi se zapostavljaju i umrtvljuju, uz izostavljanje glavnog uslova ispravnosti ezana – nijjeta. Takavi postupci otvaraju pred muslimanima vrata poigravanja s vjerom, te se izlažu uvođenjem novotarija u ibadete i svetinje islama. Neminovno je da će vremenom prouzrokovati da muslimani ostave učenje ezana u potpunosti i zadovolje se puštanjem ezana s kaseta i CD-ova.
Imajući u vidu spomenuto, Islamski fikhski kolegiji izjavljuje sljedeće:
Zadovoljavanje s puštanjem snimljenih ezana, preko kasetofona i sl., u džamijama, pri nastupu namaskih vremena - neispravan je postupak i zabranjeno djelo u obavljanju ovog ibadeta. Ezan emitovan na taj način ne uzima se u obzir i ne smatra se propisno proučenim ezanom.
Muslimani su duži učiti ezan za svaki od pet dnevnih namaza, u svakoj džamiji ponaosob, upravo onako kako su to naslijedili s generacije na generaciju, još iz vremena našeg Poslanika i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.
Allah upućuje na Pravi put i neka je salavat i selam na našeg prvaka i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Vidjeti: Ahkamul-ezani vel-ikame, str. 176-177.
Kaže uvaženi šejh dr. Halid b. Ali el-Mušejkih, hafizehullah:
"Ponavljanje za mujezinom putem audio prenosa dijeli se na dvije vrste:
Prva, ako se ezan emituje uživo putem radio prijemnika, onda će se ponavljati za mujezinom, a dokaz za to je općenitost Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: 'Kada čujete poziv (ezan) recite isto što kaže mujezin' (Buhari i Muslim). I to se odnosi ako se ezan emituje u istoj zemlji ili se prenosi iz druge zemlje (uživo).  Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, spominje da je propisano ponavljati za mujezinom čak ako čuje ezan više puta; drugi put, treći, četvrti itd. (El-Ihtijarat, str. 60), jer je ezan zikr, a zikr je općenito naređen, te podilazi pod značenje prethodnog hadisa: 'Kada čujete poziv (ezan) recite isto što kaže mujezin'.
Druga, ako je ezan već snimljen, pa se kao takav emituje, u tom slučaju nije propisano ponavljati za mujezinom, jer je taj način učenja ezana nepropisan, čak se bojati da ne bude novotarija, jer su ibadeti zasnovani isključivo na dokazima."
(Fikun-nevazil fil-'ibadat, str. 88)
Prema tome, ustaljena praksa u mnogim našim džamijama da se ezan emituje putem audio uređaja je neispravna i pogrešna, te nije propisano ponavljati za takvim ezanom. Tu praksu je obaveza napustiti i izvršiti pritisak na odgovorne osobe da primjene propise na ispravan način.
Allah, dželle šanuh, najbolje zna!

Amir I. Smajić
Medina, 26. rebiul-ahir, 1436 god.