Obaveze ummeta prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem


Prva obaveza, da vjerujemo u njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvo, koje je pečat svih prethodnih objava.
Allah, dželle šanuh, rekao je: "... zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova ..." (Et-Tegabun, 8), "Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik ..." (El-Ahzab, 40)
Druga obaveza, da mu se pokoravamo, da ga slijedimo i da sudimo po njegovom, sallallahu alejhi ve sellem, vjerozakonu.
Allah, te'ala, je rekao: "I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore." (En-Nisa, 65), "... ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite." (El-Hašr, 7)
Treća obaveza, da ga volimo, sallallahu alejhi ve sellem, više nego što volimo sami sebe, svoju djecu i svoje očeve.
Allah, Uzvišeni, je rekao: "Reci: 'Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put.'" (Et-Tevbe, 24)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegovog oca, djeteta i svih ljudi." (muttefekun alejhi)
Četvrta obaveza, da ga, sallallahu alejhi ve sellem, ne veličamo preko njegovog stepena.
Allah, azze ve dželle, je rekao: "Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici." (Alu Imran, 128)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nemoj te me veličati kao što kršćani veličaju Isa'a sina Merjeminog, alejhis-selam" (muttefekun alejhi)
Peta obaveza, da ga, sallallahu alejhi ve sellem, potpomognemo.
Allah, dželle šanuh, je rekao: "Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli." (El-E'araf, 157)
Šesta obaveza, da širimo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, da'vu (misiu) i pozivamo ljude u njegovu vjeru.
Allah, Uzvišeni, je rekao: "Reci: 'Ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.'" (Jusuf, 108)
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Prenesite od mene pa makar jedan ajet." (Buhari)
Sedma obaveza, da ga, sallallahu alejhi ve sellem, poštujemo, veličamo i cijenimo.
Allah, azze ve dželle, je rekao: "Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onog koji treba da opominje da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i naveče hvalite." (El-Feth, 8-9)
Osma obaveza, da volimo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu, supruge i ashabe i da ih poštujemo.
Allah, dželle dželaluh, je rekao: "Reci: 'Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske.'" (Eš-Šura, 23), "Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove." (El-Ahzab, 6)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nemojte psovati moje ashabe ..." (muttefekun alejhi), i rekao je: "Ja sam, doista, među vama ostavio dvije stvari, Allahovu knjigu i moju porodicu, i one se neće razdvojiti sve do Havda." (muttefekun alejhi).
Deveta obaveza, da donosimo na njega salavat i selam kada god se spomene.
Allah, dželle šanuh, je rekao: "Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavat na njega i potpuno mu se pokorite!" (El-Ahzab, 56)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Prava škrtica je onaj pred kim se spomenem pa na mene ne donese salavat." (Ahmed i Tirmizi).
Deseta obaveza, da prijateljujemo sa njegovim sljedbenicima a prezirmo njegove neprijatelje.
Allah, Uzvišeni, je rekao: "Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju ..." (El-Mudžadele, 22)
Jedanaesta obaveza, da Allaha, dželle šanuh, ne obožavamo osim onako kako nam je on, sallallahu alejhi ve sellem, propisao.
Allah, dželle šanuh, je rekao: "A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (En-Nisa, 59)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko uradi djelo koje nije u skladu s našom vjerom biće mu odbačeno." (Muslim).
Dvanaesta obaveza, da izučavamo njegovu, sallallahu alejhi ve sellem, siru (životopis) i da slijedimo njegovu uputu.
Allah, azze ve dželle, je rekao: "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor ..." (El-Ahzab, 21)
Trinaesta obaveza, da uvažavamo svetost njegove džamije i njegovog grada (Medine).
Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate ..." (El-Hudžurat, 2)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "... i doista sam ja učinio Medinu svetom (haremom)." (muttefekun alejhi).

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 22. muharrem, 1435 god.