Strah da grijesi izađu u javnost? (odg. na pitanje)


PITANJE: Es-Selamu alejkum, brate! Imam pitanje, problem, nemam pojma šta je. Dakle, problem je u vesvesama, preispitujem svoje postupke koje sam uradio prije godinu, tri, pet, itd, i u teškoj sam depresiji zbog toga, jer se bojim da bi to moglo izaći na vidjelo, a tih se postupaka stidim, i moja robija počinje odmah ujutro čim oči otvorim, tako da me to sprečava da ibadetim, da radim, da učim, jednostavno nula sam. Jedan mi je brat savjetovao da dadem sadake i (nanijetim) zamolim Allaha da mi to pokrije. Eh sad, ja sam tu sadaku dao i dao sam je nekoliko puta, (nahranim jednog siromaha kad ga sretnem) pa te sada pitam ad li trebam svaki dan udjeljivati sadaku odjednom za sve to što želim da mi se pokrije, ili moram udijeliti po jednu sadaku za pojedinačno djelo jednom. Brate, posavjetuj me, u vjeri sam 6 godina, ali me obara ovo što se bojim da ne izađu moje sramote, i bojim se da će to Allah iznijeti. Znam da je to loše mišljenje o Gospodaru, da mi Allah oprosti, ali ja više ne znam ni šta bih ni kud bih. Osjećam da mi je planina u prsima, teško mi je, nemam motiva nizašta, ni da radim ni da učim, ni da se družim sa braćom jer se bojim da kada oni saznaju za to da će me to poniziti. Dođe mi toliko crnjaka u glavu da tačno kontam da sam poludio, i pitam se što ću ja na dunjaluku, itd. Svaki dan se borim sa tim, padam u tešku bezizlaznu depresiju, znači obori me toliko da samo ležim u krevetu, i u usamljen sjedim u sobi i šutim. Halali što sam ovako odužio, ali to mi neda da živim, pa kada bi mi nekako pomogao da se riješim ovog belaja, da i ja konačno progledam i prodišem, da počnem da živim. Želim da budem jaki u vjeri, da moj iman raste, ali ja sad klanjam farze samo da ne izadjem iz vjere, a prije nisam mogao zamisliti da sunnete propustim. Možda sam i poludio, nemam pojma. Teško mi je da ti ne mogu opisati. Dovi za mene. Allah ti dao svako dobro i Es-Selamu alejk.

ODGOVOR:
 Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullahi ve berekatuh!
Hvaljen neka je Allah a salavat i selam donosim na Njegovog Poslanika, časnu porodicu i sve ashabe.
Šejtan, Allah ga prokleo, kada uvidi da nije u stanju čovjeka odvratiti od vjere u potpunosti, radi jačine njegovog imana, nastoji na sve načine da mu učini vjeru teškom, pa mu dolazi sa raznim mislima i ubacuje u njegovo srce sumnje, kako bi, na taj način, postigao svoj prvenstveni cilj, a to je da povjeruje u njega a zanevjeruje u Uzvišenog Allaha. Islamski učenjaci navodili su načine na koje šejtan prilazi čovjeku, a oni su mnogi, ali najbitnija i najčešća su tri:
Prvi: preko strasti
Drugi: preko srdžbe
Treći: preko šubuhata (sumnji, vesvesa i sl.)
I znaj, dragi brate, da ne postoji niko od ljudi na dunjaluku a da nije iskušan s jednom, ili više, od ova tri šejtanska prilaza, ali na nekoga šejtan djeluje jače a na nekoga slabije, shodno jačini i slabosti imana.
Pojedini ljudi su u globalu otporni na strasti i izazove, ali s druge strane ne mogu da kontrolišu svoju srdžbu. Drugi se po prirodi ne ljute, ali padaju na ispitu strasti. Trećima ni strasti ni srdžba ne predstavljaju problem, ali im šejtan prilazi sa strane sumnji u vjerovanje ili vesvesa u ibadetima i sl. Neki ljudi su stabilne ličnosti, na njih ne utiču vesvese, ali ne mogu da odole ni najmanjem strastvenom izazovu itd. U svemu tome je Allahova mudrost, da iskuša Svoje robove ko će se bolje ponjeti i ko će Ga više moliti, dozivati i kod Njega utočište tražiti.
Radi toga, neka te ne žalosti stanje s kojim si iskušan, jer to je normalna stvar za jednog vjernika, i nemoj misliti da drugi nemaju takva ili slična iskušenja, iako neki u vanjštiti ne pokazuju.
Što se tiče grijeha, ne vidim razloga da se toliko brineš i paničiš radi njih, jer grijesi za koje je se čovjek pokajao po Islamu kao da i ne postoje, pa makar ih svi ljudi znali. Zar ne znaš da su mnogi ashabi, radijallahu anhum, obožavali kipove, poslovali s kamatom, zakopavali svoju žensku djecu i td. To su najveći grijesi kod Allaha, i oni su ih radili javno, tj. svi su znali za te grijehe, pa kada su se pokajali Allahu On im je sve grijehe oprostio, i hrđava djela zamjenio dobrim. "… ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio." (El-Furkan, 70-71)
Onaj ko se pokaje Allahu ne smije se kuditi za grijehe koje je radio prije pokajanja, pa makar bili i nakon primanja Islama, i islamski učenaci su po pitanju toga jednoglasni. S tog stanovišta, ako bi se desilo za ljudi saznaju nešto od tvojih grijeha i radi toga te kude, oni bi bili gješni kod Allaha, a ne ti. Ako Allah, dželle šanuh, oprašta sve grijehe onom ko se iskreno pokaje, pa ko se onda usuđuje da ga kritikuje za ono preko čega mu je On prešao!? "Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'" (Ez-Zumer, 53)
Vaš stid od grijeha koje ste činili je u osnovi pozitivan, jer je stid od imana, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ali ne smije da dođe na stepen očaja i gubljenja nade. Stiditi se treba, ali u isto vrijeme i ponosti s uputom te Allahu zahvaljivati na njoj, jer koliko ima ljudi koji i dan i noć, i javno i tajno, griješe prema Uzvišenom Allahu.
Znaj da su grijesi koje si prethodno počinio Allahova odredba koju je nemoguće promijeniti. U to si obavezan da vjeruješ, ali te Allah - iz Svoje prevelike milosti - s njima ne tereti, ako se pokaješ, nego si obavezan povedeš brigu o svojoj budućnosti.
Također, nemoj se puno osvrćati na ljude, jer oni nikad s tobom neće biti zadovoljni. Ako si dobar zavide ti, a ako si loš kude te. Nastoj da stekneš Allahovo zadovoljstvo čineći dobra djela i napuštajući grijehe, to je stvarni uspjeh, a zadovoljstvo ljudi je cilj kojeg niko ostvario nije. S druge strane, šta ti koristi njihovo kuđenje ako je Allah s tobom zadovoljan, ili njihova pohvala ako je Allah srdit na tebe!?
Ako vjeruješ u Allaha, a tvrdiš da je tako, onda se obavezan da vjeruješ i u Allahova lijepa imena i uzvišene osobine. Zar ne znaš da je od Allahovih osobina da prekriva grijehe svojih robova? Allah prekriva mnoge grijehe nevjernicima, pa šta reći za vjernike. Ako se i desi da nešto od tvojih grijeha izađe na vidjelo, to je samo iskušenje, a šta ti znaš, možda se iza tog iskušenja kriju velike mudrosti koje trenutno nisi u stanju da dokučiš, ali ćeš vremenom uočiti da je ono što ti je Allah odredio bilo bolje po tebe. Mnoge ljude je to navelo da izmijene svoje živote iz temelja i postanu od Allahu najdražih i najbližih robova, a primjeri iz privih generacija su mnogi.
Što se tiče sadake, ona se daje iskreno u ime Allaha s ciljem sevapa i nagrade na Ahiretu, a Allah će i mimo sadake prekriti grijehe, jer to je Njegova stalna osobina, ali nema smetnje da čovjek nakon što udijeli sadaku ili uradi neko drugo dobro djelo zamoli Allaha s tim dobrim djelom da mu oprosti, prekrije grijehe i sl., kao da kaže:"O Allahu, ako sam ovu sadaku iskreno udijelio radi Tebe, prekriji moje grijehe!" isl.
Ukratko, to što ti se dešava su ništa drugo do šejtanska došaptavanja, na koja ti je zabranjeno da se osvrćeš. Imaš dovoljno razloga da budeš sretan, da se ponosiš s Allahom kao gospodarom, s Islamom kao vjerom i s Muhammedom, sallallahu alehi ve sellem, kao poslanikom. Grijesi su grijesi, svi ljudi ih čine, neko više a neko manje, ali najbolji su oni koji se najviše kaju i nastoje da se poprave.
Na kraju, savjetujem te da poduzmeš propisane sebebe da bi se sačuvao tih šejtanskih spletki. Na prvom mjestu moraš da povedeš brigu o srčanim ibadetima, koji su bitniji od vanjskih.
Iskreno se osloni na Allaha u onom od čega se bojiš, jer onaj ko se iskreno na Allaha osloni On mu je dovoljan i daće mu izlaz odakle se i ne nada. Strpi se radi Allaha, jer samo strpljivi će uspjeti. Žudi za Allahovim zadovoljstvom, pa će i ljudi biti s tobom zadovoljni. Voli Allaha i sve što On voli, pa ćeš i ti biti voljen i omiljen. Lijepo misli o Allahu pa će i Allah tako misliti o tebi. Budi svjestan Allahove blagodati prema tebi, pa ćeš Mu više na njoj zahvaljivati, a ako budeš zahvalan Allah će ti je povećati. Allah ti je spustio Knjigu i poslao Poslanika da bi postigao sreću na oba svjeta i da ne bi lutao, pa ako budeš tražio sreću u nečem drugom to će ti samo nesreću povećati. Život je kratak pa iskoristi slobodno vrijeme da povećaš broj dobrih djela, jer će doći dan kada ćeš žaliti za propuštenom prilikom, ali još nije kasno. Što više klanjaj dobrovoljnih namaza jer je namaz veza između Allaha i Njegovih robova. Posti dobrovoljni post jer je nagrada za njega neprocjenjiva. Druži se s ljudima koji su iskreni i dobri vjernici kako bi bio poput njih. Ne ispuštaj jutarnji i večernji zikr da bi bio pod zaštitom. Čvrsto se prihvat za Kur'an i Sunnet i ukrcaj se u lađu spasa.
Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara svih svjetova, Svemilostivog i Milostivog, Onog koji se odaziva na doziv i uslišava dove, da ti učini prsa prostranim i širokim, da te šačuva šejtanski spletki i došaptavanja, da ti oprosti grijehe, da te učini sretnim i spokojnim i da tvoje srce učvrsti na Pravom putu. Amin.

Amir I. Smajić
Medina, 12. rebi'ul-evvel 1435 god.