Odlazak kod zubara u toku posta?


PITANJE: Es-Selamu alejkum braćo! Imam jedno pitanje za vas vezano za zubara? Sljedeće nedelje imam zakazano kod zubara, pa šta mi savetujete u vezi posta? Nisam toliko stručan da vam objasnim šta se sve koristi za liječenje zuba, tu so one vode za ispiranje, inekcije znate i sami već kako to ide. Odlaganje mi neide u korist, jer imam lijek na zubu. Lijep savet bi mi dobro dušo a sigurno i drugima. Allah dragi da vas nagradi inšallah.

ODGOVOR: Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullahi!
Zahvala pripada Allahu.
Nema smetnje da odete kod zubara u toku posta, ako ste sigurni da nećete progutati vodu od ispiranja, makar se radilo i o malim količinama, osim ako se desi nehotično i neciljano, onda ne utiče na ispravnost posta.
Inekcija koja se daje kako bi ublažila otok ili umanjila bol ne kvari post, osim ako u sebi sadrži hranjlive supstance - ali nam je to nepoznato kada su u pitanju takve vrste inekcija. Također i lijekovi koji se stavljaju na ili u zub ne utiču na post, tako da ne postoji zapreka da idete kod zubara.
Ako bi pretpostavili, da je odlazak kod zubara u vašem slučaju neostvarljiv osim da učinite nešto što kvari post - a niste u stanju da odgodite termin, promjenite zubara i sl. – a u vašem neodlasku kod zubara je jasna i vidljiva šteta po vas (kao kvarenje zuba, upala, infekcija i sl.) onda nema smetnje da prekinete post tog dana, s tim da ste obavezni taj dan napostiti, i niste obavezni ništa drugo, radi općenitosti Allahovih, dželle še'nuh, riječi: "... a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite,..." (El-Bekare, 185)
Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 4. ramazan, 1433 god.