Da li je Poslanikova, alejhis-selam, ramazanska hutba vjerodostojna?


Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.
Od hadisa koji se pripisuju Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je i Poslanikova ramazanska hutba, koja glasi: "O ljudi! Stigao vam je veliki blagoslovljeni mjesec u kome je noć Lejletul-Kadr, koja je bolja od hiljadu mjeseci – u kojoj nema ove noći. Postiti ovaj mjesec je obavezna dužnost (farz), a klanjati preko obaveze (teravih namaz i druge nafile) u toku njegovih noći je dobrovoljni ibadet. Onaj ko se Allahu približi dobrim djelima u toku ovog mjeseca isto je kao da je izvršio farz izvan ramazana, a onaj ko izvrši farz uz ramazan isti je ko onaj koji učini sedamdeset farza u drugom mjjesecu..."
Spomenutu hutbu zabilježili su Ibn-Huzejme, Bejheki, Ibn Ebi-Dunja i drugi putem Alija b. Zejda b. Džed'ana, on od Se'ida b. el-Musejjeba, a on od Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, i ovaj lanac prenosilaca nije vjerodostojan, radi četiri mahane:
 Prva: Ali b. Zejd b. Džed'an, spomenuti ravija u senedu, imao je loše pamćenje i imao običaj da izvrće hadise, radi toga učanjaci hadisa nisu dokazivali s hadisima koje on prenosi.
Druga: Se'id b. el-Musejjeb, nije poznato da je slušao hadise od Selmana el-Farisija, čak ni jedan hadis takvog lanca nije zabilježen u šest najpoznatijih hadiskih zbirki.
Treća: Ali b. Zejd izdvojio se u prenošenju ovog hadisa od Se'ida el-Musejjeba, što je neprihvatljivo, jer je Se'id poznati tab'in koji je imao mnogo učenika, i da je, zaista, prenosio ovaj hadis od Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, ne bi ga samo od njega prenio Ali b. Zejd, već mnogi drugi od njegovih učenika.
Četvrta: ako bi rekli da je lanac prenosilaca od Alija b. Zejda do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatljiv, ostaje druga mahana, a to je da svi putevi do Alija b. Zejda nisu vjerodostojni, što je samo "tama" na "tamu".
Rezime: hadis nije vjerodostojan.
Detaljnije se vratiti na djelo El-Bedrut-tamam od uvaženog šejha muhaddisa Abdullaha b. Abdur-Rahmana es-Sa'da, hafizehullah

Amir I. Smajić
Medina, 03. ramazan, 1433 god.