Sušenje organa pri uzimanju abdesta?

PITANJE: Hoće li biti ispravan abdest gdje, nakon što operem noge, desna ruka se osušila? To mi se zna desiti naročito ako je temperatura gdje uzimam abdest zagrijana ili mi je tijelo zagrijano malo više. Pitam jer imam naviku da sporije uzimam abdest od uobičajenog.
ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu.
Abdest vam je ispravan i u tome nema ništa sporno. Islamski učenjaci kada govore o sušenju organa prilikom uzimanja abdesta, spominju to u kontekstu pravljenja vremenskih razmaka između organa prilikom pranja, tj. da je potrebno uzimati abdest u kontinuitetu i prati organ za organom i ne praviti veće pauze koje bi ostavile vremena da se neki od prethodnih organa osuše. Dok, ako bi se napravila pauza u kontekstu uzimanja abseta (kao da mu u pola abdesta nestane vode pa ode do druge abdestane ili u potragu za vodom), ili ako bi se osušili određeni organi radi toplote ili jakog vjetra i sl, ili bi zaboravio da je počeo uzimati abdest (kao da se zanese u razgovoru u toku uzimanja abdesta) to ne bi uticalo na ispravnost abdesta po ispravnijem i preferirajućem mišljenu islamskih učenjaka, a Allah najbolje zna.
Dokaz za to su riječi Allaha, dželle še'nuh: "Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih ..." (El-Bekare, 286), i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Doista je Allah oprostio mom ummetu ono što učine greškom ili iz zaborava i ono na što budu prisiljeni." (Ibn Hibban, Darekutni, Hakim i drugi i hadis je hasen – dobar radi mnoštva drugih predaja koje ga podupiru)
Spomenuto mišljenje je stav imama Malika i odabir Šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehumallah.
(Vidi: Minhatul-Allam, 1/231-236).

Amir I. Smajić
Medina, 22. džumadel-ahar, 1433 god.