Opis namaza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem


Zahvala pripada Allahu, dželle šanuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
Povodeći se za riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam" (Buhari), odlučio sam da ukratko - bez navođenja dokaza - opišem namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po najvjerodostojnim predajama i najprioritetnim mišljenjima islamskih učenjaka. Po nekim od propisa postoji jako razilaženje među islamskim pravnicima, pa onaj ko smatra drugačije, na osnovu detaljnog studiranja, nema smetnje da tako i postupa.
Obaveza na klanjaču je da svoje tjelo okrene prema kibli i donese nijjet (odluku) za obavljanje namaza u srcu. Pogrešno je nijjet izgovarati riječima.
Zatim mu je pohvalno da svoje ruke digne u visini ramena, ili ušiju, ili između toga, sastavljenih i ispravljenih prstiju, i donese početni tekbir izgovarajući "ALLAHU EKBER!"
Nema smetnje da svoj pogled usmjeri u mjesto sedžde ili na neko drugo mjesto, ako se tako osjeća skrušenije u namazu, zato što se ništa od toga vjerodostojno ne prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali mu je zabranjeno da pogled diže ka nebesima. 
Zatim će stavit desnu ruku preko lijeve i obuhvatiti je prstima. Sve predaje koje određuju položaj ruku u namazu, bilo na prsima, ili ispod prsa, ili iznad pupka, ili ispod pupka su nevjerodostojne, pa će izabrati ono što mu je lakše i onako kako se osjeća skrušenije.
Potom će proučiti namasku dovu, zatim "EUZU", zatim "BISMILU", zatim suru "EL-FATIHA", a zatim ono što mu je lahko od ajeta iz Kur'ana.
Nakon toga će napraviti malu pauzu, a zatim će dignuti ruke u visini ramena ili ušiju i izgovoriti tekbir "ALLAHU EKBER!".
Zatim će otići na ruku'u, obuhvatajući šakama raširenih prstiju koljena, ispravljenih leđa, držeći glavu u ravni sa leđima i proučiti "SUBHANE RABBIJEL-AZIM", jednom ili više puta, i druge dove koje se prenose od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ruku'u. Nema smetnje da usmjeri pogled u ravnini očiju, ili u mjesto sedžde, ili između nogu. 
Potom će se, nakon što se potpuno smiri, dignuti sa ruku'a izgovarajući "SEMI'A-LLAHU LI MEN HAMIDEH", zatim će reći: "RABBENA LEKEL-HAMDU" i druge dove koje se prenose, dižući ruke u visini ramena ili ušiju. Zatim će desnom rukom prihvatiti lijevu, kao nakon početnog tekbira, a nema smetnje ako bi spustio ruke niz tijelo.
Zatim će, nakon što se potpuno ispravi u stojeći položaj i smiri, izgovarajući "ALLAHU EKBER!" otići na sedždu spuštajući prvo koljena a zatim ruke. Ako bi spustio ruke prije koljena nema smetnje, jer su hadisi koji govore o tome slabi. Nakon toga će spustit čelo i nos na zemlju, razdvojiti koljena i odvojiti nadkoljenice od stomaka, okrenuti nožne prste prema kibli, ruke razmaknuti od tjela, ili ih staviti u visini ramena, ili ušiju, blago sastaviti prste i okrenuti ih prema kibli i izgovoriti "SUBHANE RABBIJEL-E'ALA", jednom ili više puta, i druge dove koje se prenose na sedždi.
Položaj stopala za vrijeme sedžde se ne prenosi jasno i detaljno u vjerodostojnim hadisima od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da će klanjač držati stopala onako kako mu je najlakše, okenuvši nožne prste prema kibil.
Zatim će se, nakon što se smiri, izgovarajući "ALLAHU EKBER!" podići sa sedžde i sjesti na lijevu nogu a poviti prste desne noge usmjerivši ih prema kibli, ili će sastaviti stopala i poviti prste obije noge i usmjeriti ih prema kibli i sjesti na poleđinu svojih peta, i izgovoriti: "RABBIG-FIR LI" jednom ili više puta.
Potom će, nakon što se potpuno smiri, izgovarajući "ALLAHU EKBER!" otići na sedždu i činiti na drugoj sedždi isto kao i na prvoj.
Zatim će izgovarajući "ALLAHU EKBER!" ustati na drugi rek'at. Nema smetnje da po potrebi nakratko sjedne nakon druge sedžde a zatim ustane na drugi rek'at. Također, nema smetnje da se podupre rukama od zemlju ili koljena.
Zatim će proučiti "BISMILU", zatim suru "EL-FATIHA", a zatim ono što mu je lahko od ajeta iz Kur'ana. Drugi rekat će privesti kraju identično kao i prvi.
Nakon toga će, kada završi sa drugom sedždom na drugim rek'atom, sjesti na lijevu nogu a poviti prste desne noge usmjerivši ih prema kibli, a dlanove staviti na nadkoljenice, ili na koljena, prste lijeve ruke ispružiti, a prste desne ruke sakupiti u šaku i ispružiti kažiprst u pravcu kible. Pomjeranje kažiprsta nije vjerodostojno preneseno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.  
Zatim će proučiti samo "ET-TEHIJJATU" ako se radi o prvom sjedenju na trorekatnim ili četverorekatnim namazima. Pogled će usmjeriti onako kako se osjeća najskrušenije, a nema smetnje da gleda u kažiprst ili na neko drugo mjesto. Pogled u kažiprst, prilikom "TEŠEHHUDA", nije vjerodostojno prenesen od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Nakon toga će ustati na treći rekat, izgovoriti "ALLAHU EKBER!" i dignuti ruke kao pri početnom tekbiru.
Zatim će proučiti "BISMILU" i suru "EL-FATIHA" i neće učiti ništa mimo toga od Kur'ana, ako se radi o trorekatnim i četverorekatnim farz namazima.
Zatim će donjeti tekbir "ALLAHU EKBER!" dižući ruke. Treći i četvrti rekat dovršit će kao  prethodna dva.
Nakon druge sedžde zadnjeg rekata, sjesti će na drugo, zadnje, sjedenje i postupat će kao i na prvom, osim što će sjesti stavljajući lijevu nogu ispod desne podkoljenice, oslanjajući se na lijevi kuk, povijajući prste desne noge i okrenuvši ih prema Kibli.
Zatim će nakon "ET-TEHIJJATU" proučiti "SALAVATE", a zatim proučiti dove koje se prenose od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na zadnjem sjedenju.
Nakon toga će predati selam izgovarajući "ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH" okrećući glavu na desnu stranu, a zatim izgovoriti isto okrećući glavu na lijevu stranu i time njegov namaz biva završen.
Potom će proučiti propisani zikr, nakon obaveznih (farz) namaza, prigušenim glasom, za sebe, pojedinačno. Spomenuti zikr pogrešno je i zabranjeno učiti grupno.
Također, korištenje tespiha (brojčanika) prilikom zikra je neutemeljena i zabranjena praksa koju je potrebno napustiti. Sve predaje od ashaba, radijallahu anhum, kojim neki dokazuju utemeljenost te prakse su nevjeredostojne.
Pritvrđene sunnete, u toku dana, pohvalno je i bolje klanjati u kući a nema smetnje da se klanjaju u džamiji.
Allah, dželle še'nuh, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 27. džumadel-evvel, 1433 god.