PDF / Tri osnovna načela, Četiri bitna pravila, Djela koja izvode iz islama - imam Muhammed b. Abdul-Vehhab, rhm.

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuh, Gospodaru svih svjetova. Neka je potpuni Allahov salavat i selam na Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Doista je, Allah, azze ve dželle, stvorio ljude, džinne i meleke samo da bi Ga obožavali, bili Mu pokorni i istinski Ga veličali, onako kako to samo Njemu, Uzvišenom, dostoji. "Džinne i ljude nisam stvorio osim zato da Mi čine ibadet." (Ez-Zarijat, 22)
Naprotiv, sve mimo nepokornih džinna i ljudi veliča i slavi Uzvišenog Allaha. "Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, ali vi ne razumijete veličanje njihovo." (El-Isra, 44)
Istinsko veličanje Allaha, dželle šanuh, upućujući svaki vid ibadeta i dobročinstva samo Njemu, Veličanstvenom, je najbitniji princip i najvažniji temelj na kojem je sagrađeno ispravno islamsko vjerovanje.
Ujedno, Uzvišeni Allah nije nas ostavio da lutamo u zabludama bez upute i smjernica, nego nam je poslao poslanike, spustio knjige i olakšao puteve spoznaje, kako niko od nas ne bi imao opravdanja za svoja loša djela.
Allah, dželle šanuh, rekao je: "... o poslanicima koji su radosne vjesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali." (En-Nisa, 165)
Svaki poslanik kojeg je Allah poslao ljude je pozivao da veličaju i slave Uzvišenog Allaha ispovijedajući Mu jednoću, a ujedno da se klone svega što je suprotno tome, kao mnogoboštvo, idolatrija, bezboštvo i sl. "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte i klonite se taguta!" [1] (En-Nehl, 36)
Imajući u vidu spomenuto, svaki musliman i muslimanka obavezni su detaljno spoznati islamsko vjerovanje, kako bi obožavali Allaha i robovali Mu, dželle šanuh, onako kako nam je On to naredio u Svojoj Plemenitoj knjizi i putem Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Kada se period poslanstva i prvih, ispravnih, generacija udaljio, neznanje rasprostranilo, zabluda povećala a većina ljudi leđa vjeri okrenulo, mnogi bitni temelji islamskog vjerovanja postali su nejasni običnom narodu, pa čak i mnogim učenim muslimanima. Radi toga su islamski učenjaci nastojali da olakšaju i prikažu to vjerovanje na pojednostavljen i pristupačan način običnom narodu, koji detaljno ne izučava vjerske znanosti.
Od onih koji su posvetili krajnji napor u uspostavi i širenju tog ispravnog vjerovanja, u nama blisko vrijeme, je imam i obnovitelj vjere, šejhul-islam Muhammed b. Abdul-Vehhab b. Sulejman et-Temimi, rahimehullah.
Imam Muhammed, rahimehullah, živio je u području Nedžda na Arapskom poluotoku, koji se danas nalazi u provinciji Rijad, glavnom gradu Arabije. Na ahiret je preselio 1206. h. god. Pozivao je Allahu danju i noću, javno i tajno, odazivajući se naredbi Uzvišenog: "Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima se na najljepši način raspravljaj!" (En-Nehl, 125)
Živio je u vremenu kada je većina naroda lutala po tminama džehla, kufra, širka, pokuđene i zabranjene pristrasnosti i slijepog slijeđenja. Mnogi su pripisivali Allahu nekog ravnim, obožavajući i obraćajući se drugima mimo Allahu, tražeći korist i otklanjanje štete od drugih mimo Allaha, zavjetujući se drugima mimo Allaha, a u isto vrijeme su govorili za sebe da su muslimani.
Kada je ovakvo stanje bilo na Arapskom poluotoku, možemo onda zamisliti kakvo je stanje bilo na drugim mjestima i do koje mjere su ljudi bili zavedeni.
Imam Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah, odlučio je da pokuša vratiti ljude na ispravno vjerovanje, i na tom putu bio je potpomognut od strane Allaha, dželle šanuhu, iako je naišao na mnoštvo onih koji su mu se suprostavljali dajući prednost svojim strastima nad istinom,  ali, "... Allah je odbio osim da upotpuni svjetlo Svoje..." (Et-Tevbe, 32)
Na tom putu napisao je mnoga korisna djela i poslanice, od kojih su i jako kratka ali mnogo poučna i poznata djela: Tri osnovna temelja[2], Četiri bitna pravila i Djela koja ruše vjerovanje, koja su pred nama, u kojim se autor na pojednostavljen i lagan način osvrnuo na najbitnija pitanja islamskog vjerovanja.
Predstavlja nam zadovoljstvo da ove poznate poslanice ponudimo  bošnjačkom čitateljstvu u novom izdanju, moleći Allaha, dželle šanuh, da se svi zajedno okoristimo.
Ovo izdanje poslanice je - pored korekcija grešaka koje su bile prisutne u dosadašnjim prijevodima - obogaćeno i kratkim pojašnjenjem određenih pasusa kroz fusnote.
Savršenstvo je dostojanstveno samo Uzvišenom Allahu, a manjkavost je osobina čovjeka, pa onaj ko uoči određene manjkavosti, propuste ili greške, neka ne škrtari da nam na to ukaže, jer "Ustrajavanje na greški je manjkavost, a vraćanje na istinu je vrlina."
Molim Allaha, dželle šanuh, da učini ovaj skromni trud iskrenim, radi Njegovog zadovoljstva i plemenitog lica, i da njime okoristi muslimane. Amin!

Amir I. Smajić
Tuzla, 10. ramazan, 1432 god.

Kompletnu poslanicu možete prelistati i preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku:
[1] Pod terminom "tagut" podrazumijeva se svaki vid nevjerstva i mnogoboštva, te sve što odvodi i odvraća od Allahovog puta i upute Njegovih vjerovjesnika.
[2] Osnova prijevoda teksta poslanice Tri osnovna temelja je prijevod našeg šejha hfz. Jusufa Barčića, rahimehullah, uz mnoge izmjene i prepravke koje su urađenje nakon njegove smrti i bez njegove saglasnosti i dozvole, i iz tog razloga sam prijevod pripisao sebi, moleći Allaha, dželle šanuh, da ga nagradi za uloženi trud.