Propis obilježavanja noći isrā'a i mi'arādža? - šejh Abdul-Aziz b. Bāz, rhm.


Zahvala pripada Allāhu, dželle šanuh, a salavāt i selām donosimo na Allāhovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.
Bez sumnje El-Isrā (putovanje iz Mekke do Kudsa u Palestini u jednoj noći) i El-Mi'arādž (uzvisenje sa Zemlje na nebesa) su od Allāhovih, azze ve dželle, veličanstvenih znamenja i ājeta, koji upućuju na istinitost i iskrenost Njegovog Poslanika, Muhammeda, sallallāhu alejhi ve sellem, te na veliko mjesto koje mu pripada kod Uzvišenog Allāha. To je, također, od dokaza koji upućuju na Allāhovu veliku i ogromnu moć, te uzvišenost nad svim stvorenjima.
Allāh, dželle šanuh, je rekao: "Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidul-harāma u Mesdžidul-Aksa, čiju smo okolicu blagoslovili kako bi smo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi." (El-Isrā', 1)
U autentičnim i vjerodostojnim predajama, u koje nema sumnje, zabilježeno je od Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, da je bio uzdignut na nebesa i da su mu nebeska vrata bila otvorena; tako sve do sedmog neba, kada je sa njim razgovarao Uzvišeni Allāh, dželle šanuh, o onome što je, On, htio. Tada mu je u naredbu stavio pet dnevnih namaza. Početno mu je, dželle šanuh, naredio pedeset namaza, ali Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, neprestano se vraćao i tražio olakšanje ummetu i smanjenje, sve dok mu Allāh nije odredio pet namaza kao obavezu, a pedeset kao nagradu, jer, dobro djelo desetorostruko se nagrađuje. Neka je neizmjerna zahvala Allāhu, Uzvišenom, na svim Njegovim blagodatima.
Ova noć, u kojoj se dogodio Isrā' i Mi'arādž, nije tačno precizirana vjerodostojnim hadisima. Znači, nije potvrđeno da se nalazi u mjesecu redžebu, a isto tako ni u drugim mjesecima. Sve što je preneseno od predaja, u kojima se precizira i spominje tačan dan tog događaja, nije vjerodostojno od Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, kod učenjaka hadiskih znanosti.
Allāh, dželle šanuh, najbolje zna mudrost koja se krije u tome da se zaboravi i izgubi trag datumu tog događaja. A kada bi i znali tačan datum, ne bi bilo dozvoljeno muslimānima da u toj noći čine posebne ibādete, niti da je na neki način obilježavaju, zato što Allāhov Vjerovjesnik, sallallāhu alejhi ve sellem, i njegovi plemeniti ashābi, radijallāhu anhum, nisu obilježavali tu noć, niti su joj pridavali ikakve posebnosti.
Da je njeno obilježavanje propisano i utemeljeno, Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, bi to pojasnio svome ummetu, bilo riječima ili djelom. Da se nešto od toga desilo i dogodilo, znalo bi se, bilo bi poznato i prenjeli bi to do nas njegovi ashābi, radijallāhu anhum. Oni, ashābi, od Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, prenjeli su sve što je potrebno ummetu i nisu izostavili i omalovažili ništa od vjere. Nasuprot, oni su ti koji su pretekli sve nas u svakom hajru. Kada to znamo, onda bi oni, zasigurno, sve ljude u tome pretekli, da je kojim slučajem obilježavanje ove noći vjerom propisano.
Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, zasigurno je najbolji, najiskreniji i najbrižniji savjetnik ljudima. Istinski je dostavio svoju poslanicu i pojasnio narodu ono što mu je bilo dato na povjerenje. Da je veličanje ove noći i njeno obilježavanje od Allāhove vjere, zasigurno to ne bi zanemario Allāhov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i skrio od nas, nego bi nas jasno i otvoreno pozvao da je obilježimo na određen način. Prema tome, kada znamo da se ništa od toga nije desilo, pa onda nam je jasno i da njeno obilježavanje i svetkovanje nije od islāma. Allāh, dželle šanuh, usavršio je ovome ummetu vjeru i upotpunio blagodat. Uzvišeni je osudio onoga ko propisuje u vjeri ono što On, azze ve dželle, nije dozvolio.
Uzvišeni je rekao: "Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islām bude vjera." (El-Māide, 3)
 I rekao je: "Zar oni da imaju ortake koji im propisuju od vjere ono što Allāh nije dozvolio? Da nije riječi odluke, među njima bi već bilo presuđeno. – A zulumćare, doista, čeka patnja nesnosna." (Eš-Šūra, 21)
Pored navedenog, Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, kao što je zabilježeno u vjerodostojnim predajama, upozorio je ummet na novotarije i obznanio da su novotarije očita zabluda i velika opasnost.
Āiša, radijallāhu anha, prenosi od Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, da je rekao: "Onaj ko u ovu našu vjeru uvede / dođe s onim što nije od nje – biti će odbijeno / odbačeno." Bilježe ga Buhāri i Muslim.
U drugoj predaji kod Muslima navodi se: "Onaj ko uradi djelo koje nije u skladu sa našom vjerom – biti će mu odbijeno / odbačeno."
Džābir, radijallāhu anhu, prenosi od Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, da bi na džumanskoj hutbi govorio: "Doista, najbolji govor je Allāhova knjiga, a najbolja uputa – uputa Muhammeda, sallallāhu alejhi ve sellem. Najružnije stvari su novine, a svaka novotarija je zabluda." Bilježi ga Muslim. U dodatku kojeg je zabilježio Nesa'i, i to s dobrim lancem prenosilaca, stoji: "Svaka zabluda je / završit će u Vatri."
'Irbād b. Sārije, radijallāhu anhu, prenosi: "Održao nam je Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, govor od kojeg su srca zadrhtala i oči orosile suzama, pa smo rekli: 'O Allāhov Poslaniče, kao da je ovo oproštajni govor, pa nam nešto oporuči!'" Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, tada reče: "Oporučujem vam bogobojaznost prema Uzvišenom Allāhu, te poslušnost i pokornost, pa čak kada bi rob postao vaš zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjet će mnoga razilaženja, pa prihvatite se moga sunneta i prakse pravovjernih i u vjeri iskrenih halifa nakon mene. Čvrsto se držite toga i prihvatite se kutnjacima. Dobro se čuvajte novina u vjeri, jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija je zabluda." Hadis je zabilježen u Sunenima, a predaja u istom značenju ima mnogo.
Također, preneseno je od ashāba Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, i od ispravnih generacija nakon njih, da su upozoravali, zastrašivali i opominjali ljude na novotarije, jer je uvođenje novotarija dodavanje u vjeru i propisivanje onoga što Allāh, dželle šanuh, nije dozvolio. Ujedno, u tome je oponašanje i poistovjećivanje s Allāhovim neprijateljima, od židova i kršćana, u njihovom dodavanju i izmišljanju ibādeta u vjeri, o kojima Allāh nije dao dozvole. Iz svega toga proizilazi oskrnavljenje vjere islāma i otvaranje vrata potvora na islām da nije potpun i usavršen. Ono što proizilazi iz toga od velike štete i očitog zla, svima je poznato. Oni koji tako postupaju suprostavljaju se Allāhovim, dželle šanuh, riječima: "Danas sam vam vašu vjeru usavršio...", i očito kontriraju hadisima Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, u kojima je upozoreno na novotarije.
Nadam se, da je ono što smo spomenuli od dokaza, dovoljno i ubjedljivo za onoga ko traga za istinom, kao vid suprostavljanja ovoj novotariji, novotariji obilježavanja noći Isrā'a i Mi'arādža, koja nema nikakve povezanosti s vjerom.
Imajući u vidu da je Uzvišeni Allāh naredio međusobno savjetovanje muslimāna i podučavanje propisima vjere, a zabranio skrivanje znanja, odlučio sam da upozorim svoju braću muslimāne na ovu novotariju koja je uveliko raširena na mnogim mjestima, tako da su neki pomislili da je to propisano i vrijedno djelo.
Allāh, dželle šanuh, je taj koga molim da popravi stanje svih muslimāna, da im podari znanje o vjeri i njeno ispravno razumjevanje, da na nas sve učvrsti na pridržavanju za istinu, ustrajnosti na njoj i ostavljanju onoga što joj se suprostavlja. On je taj kome to prepuštam i On je to u mogućnosti ispuniti...
Neka je salavāt, selām i bereket na Njegovog roba i Poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashābe.

Uvaženi šejh, imām Abdul-Aziz b. Abdullāh b. Bāz, rhm.
Izvor: El-Medžmū'atul-mufide min resail ulemāil-akide, str. 99-102.

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 15. redžeb, 1432 god.