42 prelijepa savjeta i mudrosti šejha dr. Halida es-Sebta


U ime Allaha, Svemislostivog, Milostivog!
Uvaženi šejh mufessir dr. Halid b. Usman es-Sebt, hafizehullah, kaže:
1 - Onaj koji traži istinu uzima je iz dokaza, dok onaj koji slijedi strasti kopa po dokazima i traži ono što opravdava njegove strasti.
2 - Onaj koji žudi za uspjehom i uzvišenim ciljevima u traženju znanja, a u isto vrijeme puno jede, pije i spava, takav želi postići nemoguće na dunjaluku. (Ibn Džema'a).
3 - PORUKA ONIMA KOJI RAZUMA IMAJU: Ako srušimo ugled naših učenjaka radi određenih grešaka ili nemarnosti u pojedinim situacijama, od koga će obični narod naučiti propise vjere!?
4 - POUKA ONIMA KOJI RAZUMA IMAJU: Učenjaka kroz historiju bilo je na hiljade i hiljade, a kada bi neko od tebe zatražio da nabrojiš među njima one koji su imali javne i hrabre nastupe u korist ummeta, ne bi mogao nabrojati možda ni na prst jedne ruke, zato čuvajte svoju ulemu.
5 - Prelaženje granice u raspravi je od ogranaka nifaka (licemjerstva), kao što je došlo u hadisu: "... i kada se raspravlja prelazi granicu, griješi,..", zato pogledaj kako se ponašaš prema onima s kojima se razilaziš.
6 - Kaže se u poslovici: "Prazna kolica prave više buke od punih!"
7 - RAZMISLI: Kaže Imam Ahmed: "Nužno je u naše vrijeme da se čovjek oženi kako ne bi gledao u ono što mu je Allah zabranio i radi toga mu odu dobra djela, makar i nemao para, neka se zaduži." Šta onda reći za naše vrijeme!?
8 - MUROST: Ako nisi u stanju da radiš ono što ti je naređeno, pa barem budi od pomoći onome koga je Allah počastio da to radi, a ako i to odbijaš onda traži spas i sreću u šutnji, a dobro se drži da budeš od četvrte kategorije!
9 - Onaj koji puno priča, išareti nam da malo radi!
10 - PLEMENITOST: "... a kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: 'Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.'" (El-Kasas, 55)
11 - Jedna žena me je upitala: "Šta prvo da uradimo kada neki od mladića zaprosi moju kćerku?" Odgovorio sam: "Pregledajte njegov profil na društvenoj mreži (twitter, facebook,...), naći ćete nivo njegovog razuma, ahlaka, znanja i odgoja!"
12 - Od najvećih poteškoća je da se trudiš u savjetovanju onog koji ne mari za tvojim savjetima.
13 - Razumna žena dokučuje da je njen muž izabrao upravo nju među svim dostupnim ženama na svijetu, radi toga se trudi da opravda njegovo lijepo mišljenje o njoj.
14 - Svaki onaj koji misli da je dokaz lubomore prema vjeri, pomoć nemoćnim i potlačenim, to što će napisati po koji komentar na Facebooku ili Twitteru - grdno se vara.
15 - Ako je razum čovjeka zaostao, zaostao mu je sigurno i jezik!
16 - Koliko je samo onih koji srčano odvraćaju od pristrasnog slijeđenja i povođenja za drugima, ili partijaštva, a oni već odavno tonu u istom.
17 - Nakon što sam uočio veliki broj gramatičkih i pravopisnih grešaka kod onih koji posjećuju društvene mreže (facebook, twitter,...), predlažem da škole i univerziteti organizuju kurseve i seminare za sve uzraste đaka i studenata, čak i za one na postdiplomskim studijima.
18 - Nikom ne zavidim kao što zavidim onima koji imaju mali broj pristalica i sljedbenika na društvenim mrežama (facebook, twitter,...). Kaže Imam Ahmed: "Blago se onome čije je spomen Allah sakrio od ljudi!"
19 - VAGA: Neuspjeli muž je onaj koji stalno prijeti supruzi sa razvodom, a neuspjeli profesor je onaj koji stalno prijeti učenicima sa ispitima i kontrolnim radovima.
20 - Onaj koji posjećuje društvene mreže (facebook, twitter,...) je kao onaj koji ulazi na pijacu ili stoji pokraj puta, sreće i dobre i loše, i plemenite i nekulturne, i razumne i maloumne, zato neka naša parola bude: "Selam – mir s vama!"
21 - Od vidljivih koristi društvenih mreža (facebook, twitter,...) je da pomoću njih razuman čovjek dokuči vrijednost razuma a učen čovjek blagodat znanja i ispravnog razumjevanja. Sve to se može uočiti iz razuma i znanja kojeg nam nude ljudi koji pišu i komentarišu.
22 - PORUKA SVIM ONIMA KOJI SE POUZDAJU SAMI U SEBE: Kaže Ibn Tejmijje: "Od davnina se kaže: 'Ne stavljaj svoje uho pred onog čije je srce izokrenuto, jer ne znaš šta se od njegove zablude može za tebe okačiti!'"
23 - U ajetu stoji: "Teško se onima koji lažno vagaju!" (El-Mutaffifin, 1). Kaže Ibn Tejmijje: "Gdje je lažno vaganje hrane od lažnog vaganja razuma i vjere, tj. ne može se porediti." Primjer toga je onaj koji vidi trn u oku svoga brata, a ne vidi panj u svome oku i očima svoje skupine.
24 - Reci mi koga slijediš i ko su oni koji tebe slijede pa ću ti reći ko si ti!
25 - Postoji razlika između pravila: "nužda dozvoljava zabranjeno i onaj ko je primoran oslobođen je grijeha kod Allaha" i između drugog pravila: "da se bira između dvije štete manja", kojeg ne poznaju osim islamski učenjaci.
26 - PLEMENITO PRAVILO: Ako je nečija spoznaja iskrivljenja takav će biti i njegov komentar.
27 - PLEMENITO PRAVILO: Ako je nečiji odgoj nizak njegovo izražavanje je divlje.
28 - Kaže Ibn Tejmijje: "Nije mudrac onaj koji može da spozna šta je dobro a šta loše, nego je pravi mudrac onaj koji može da razluči između dva hajra veći i između dva zla manje." Na preko 25 mjesta u djelima Ibn Tejmijje nalazi se sličan govor.
29 - Zlo, nevjerstvo i razvrat imaju stepene, nije svaki od njih isti, zato molim Allaha da nas opskrbi razumjevanjem vjere.
30 - Kada se razumni ljudi spore da li je određeni postupak djelo najljućeg neprijatelja ili onog koji nema znanja a želi dobro vjeri, to je dovoljan dokaz da to djelo nije dobro.
31 - Dok čitam pojedine komentare na društvenoj mreži (faceboook, twitter,...) prisjetim se riječi Imama Ahmeda: "Ako je to tvoj razum, onda sam rahat od tebe!"
32 - PRAVILO: Onaj čiji govor i pero unosi sumnju svojim sljedbenicima u temeljne principe vjere – to je šejtan.
33 - PRAVILO: Ako se naš sud određenog djela razlikuje shodno onima koji ga rade, to je dokaz da je strast glavni sudija.
34 - Kada se žena sredi a njena djeca joj kažu: "Gdje si krenula?", to je dokaz da je nesređena u kući i da zapostavlja svoga muža.
35 - Kažu neki od selefa: "Doista se fitna (smutnja) rodi tajnim dogovaranjem, a podkalemi se javnim žaljenjem."
36 - Ibret je u potpunosti na kraju a ne u manjkavosti na početku!
37 - Niko nije uložio napor i trud u borbi protiv dobrih ljudi, dok su u isto vrijeme najgori ljudi su od njega mirni, a da povod toga nije truhlost u namjeri, znanju i djelima.
38 - Ako kod sebe primjetiš netrpeljivost prema onome ko je korisniji od tebe ummetu i više iskušan na Allahovom putu, to je dokaz da se još nisi oslobodio strasti.
39 - Da nema znanja ljudi bi bili poput stoke!
40 - Allahove riječi: "... u njima prazne besjede neće slušati, već samo; 'Mir!'" (Merjem, 62), dokaz su da su prazne besjede i sijela neznanja od patnje i iskušenja na dunjaluku, radi toga od džennetskih blagodati je da će njegovi stanovnici biti toga pošteđeni.
41 - PRIMJER USTRAJNOSTI: Kada je na ahiret preselio Imam Ibn Ebi Hatim, rahimehullah, neki od prisutnih na dženazi rekli su za njega: "To je čovjek koji je 80 godina na istom, nije se promjenio niti je sa Pravog puta skrenuo."
42 - Allahove riječi: "... oni upitaše: 'Zbijaš li ti to s nama šalu?' – 'Ne dao mi Allah da budem neznalica!' – reče on." (El-Bekare, 67), dokaz su da se oni koji se ismijavaju i izrugivaju ljudima smatraju džahilima (neznalicama).
Napomena: Spomenuti savjeti, izreke i mudrosti objavljivani su na šejhovom profilu na Twitteru (https://twitter.com/khaled_alsabt) u periodu od 07. 07. 2012 do 11. 03. 2013.

Prijevod, izbor i priprema: Amir I. Smajić
Medina, 03. džumadel-ula, 1434 god.