Da li je dozvoljeno slušati ilahije sa muzikom?

PITANJE: Da li je dozvoljeno slušati ilahije sa muzikom?
ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu.
Slušanje ilahija s muzikom, nema sumnje da ulazi u opštu zbranu slušanja muzike i muzičkih instrumenata. Činjenica da je tekst pjesme "ispravan" ne čini dozvoljenim slušanje muzičkih instrumenata, isto što i čista posuda ne čini alkohol dozvoljenim ako se iz nje pije.
Naprotiv, slušanje ilahija sa muzikom možda je i gore nego slučanje uobičajne muzike, zato što je obična muzika – samo grijeh, dok je "pobožna" muzika – i grijeh a i novotarija u vjeri, jer oni koji je slušaju smatraju da čine dobro djelo i da ih ta muzika podsjeća na ahiret i sl.
Abdur-Rahman b. Ganm el-Eš'ari, rhm, rekao je: "Pričao mi je Ebu-Amir, ili Ebu-Malik el-Eš'ari, radijallahu anhu, - tako mi Allaha, nije mi slagao – da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'U mome ummetu bit će onih koji dozvoljavaju nezakonit spolni odnos, svilu, vino i muzičke instrumente; penjat će se svijet na visoka brda; dolazit će im čobanin sa stokom; navraćat će kod njih siromah radi svoje potrebe, a oni će mu govoriti: 'Dođi sutra!' Allah će ih iznenada noću uništiti, i brdo na njih svaliti, a druge će pretvoriti u majmune i svinje do Dana sudnjega.'" (Buhari, br. 5590)
Oko vjerodostojnosti ovog hadisa vodile su se određene polemike, ali bez imalo sumnje on je sahih (vjerodostojan) i njegov lanac prenosilaca je spojen, i to je stav kojeg je zastupala izrazita većina hadiskih stručnjaka. Dovoljno je što ga je vođa pravovjernih u hadisu Imam Ebu Abdullah Muhammed b. Isma'il el-Buhari, rhm, smatrao vjerodostojnim i zabilježio u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa El-Džamius-sahih, koja je najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana pod nebeskim svodom.
Spomenuti hadis – pored mnoštva drugih dokaza - je jasan i dovoljan dokaz da je zabranjeno slušati muziku, za onoga koji traži istinu i slijedi uputu, dok, onaj koji slijedi strasti i bespravno raspravlja, takvom mnoštvo dokaza ne koristi.
Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 16. ša'ban 1433 god.