Fetva imama Izza b. Abdusselama, rhm, o sufijskom zikru "Allah, Allah..."

Upitan je imâm El-'Izz b. Abdus-Selâm – poznat kao "Sultan sve uleme" (umro 660 h. god.) – o čovjeku koji govori (zikri): "Allah, Allah..." i ništa drugo ne dodaje. Da je to isto kao kada kaže: "Subhanallah, vel-hamdu lillah, vallahu ekber..." i slčno tome, ili nije isto? Pa, ako nije isto, da li se to onda smatra novotarijom, jer nije prenešeno od ispravnih prethodnika (selefu-salih) da su tako radili? Ili ne?
ODGOVOR: To je novotarija. Nije nam prenešeno takvo nešto od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, niti ikoga među ispravnim prethodnicima. To čine samo prave neznalice. Svaki propisani zikr mora da bude: ili glagolska rečenica (ar. džumletun fi'lijje) ili imenička rečenica (ar. džumletun ismijje), te da bude preuzeto iz Kur'ana, Sunneta i zikrova prijašnjih poslanika. Svaki hajr je u slijeđenju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i u slijeđenju ispravnih prethodnika (selefu-saliha), a ne u slijeđenju maloumnika i budala među neznalicama.
Izvor djelo: Mevâhibul-dželil li šerhi Muhtesaril-Hâlil, 8/387, od Muhammeda b. Muhammeda b. Abdur-Rahmana er-Ru'ajnija Ebu Abdullaha el-Hattâba (umro 954 h. god.), rhm.
Valorizacija teksta, izvod hadisa i ocjene: šejh Zekerijja Umejrât, izdavačka kuća: Dâru âlemil-kutub, bez godine izdanja, Bejrut.

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 03. muharrem, 1437 god.