Propis abdeskih dova?


PITANJE: Da li je utemeljeno učiti tzv. "abdeske dove" koje se navode kod nas u Ilmihalu?
ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle.
Kada su posrijedi abdeske dovenije nam vjerodostojno preneseno od Allahovog Poslanikasallallahu alejhi ve sellem, niti njegovih ashaba, niti ispravnih predhodnika, išta što može poslužiti kao validan argumet po tom pitanju.
Najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je detaljno prenjeo i pojasnio Allahovu, dželle dželaluh, vjeru, a plemeniti ashabi, radijallahu anhum, to zapamtili, primjenili u praksu, a zatim uložili krajnji napor u prenošenju tog znanja potonjim generacijama.  Isto tako i oni posle njih od imama ovog ummeta.
Poznato nam je da su do nas prenjeli najmanje i najdetaljnije stvari vezane za abdest i namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nemoguće je da bude, sallallahu alejhi ve sellem, toliko godina među njima, uzimajući abdest više puta dnevno, a da nam te dove ne prenese neko od njegovih čistih i čestitih supruga i kćerki ili bliskih ashaba, radijallahu anhum.
Učenje abdeskih dova nije propisano u našoj vjeri, nasuprot, strogo je zabranjeno radi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Svaka novotarija je zabluda." (Muslim, br. 867)
S tim u vezi, Imam En-Nevevirhm, tvrdi: "Što se tiče dova prilikom pranja dijelova tijela, pri abdestuništa od toga nije vjerodostojno preneseno od Allahovog Vjerovjesnikasallallahu alejhi ve sellem." (El-Ezkar, str. 57)
Imam Ibnul-Kajjim, rhm, je rekao: "Svaki hadis u kojem se spominje nešto od abdeskih dova je izmišljen i laž. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao ništa od toga, niti je podučio tome svoj ummet." (Zadul-me'ad, 1/188)
Hafiz Ibn Hadžer, rhm. - nakon što je spomenuo te dove - ističe: "Te dove se prenose od Alije, radijallahu anhu, putem tri lanca prenosilaca i sva tri su veoma slaba (da'if)." Nakon toga je pojasnio slabost tih predaja. (Telhisul-habir, 1/297)
Imam Eš-Ševkani, rhm, je rekao: "Što se tiče onoga što su spomenuli neki od naših i šafijskih učenjaka, u svojim knjigama, od dova prilikom pranja svakog dijela tijela pri uzimanju abdesta, kao njihove riječi prilikom pranja lica: 'Allahu, učini moje lice bijelim', i sl., Ibnus–Salah je rekao: 'Nema vjerodostojnog hadisa o tome.'" (Nejlul-evtar, 1/452)
U odgovoru Ledžne daime / Stalne komisije za fetve u došlo je: "Nije vjerodostojno preneseno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi učio dove u toku uzimanja abdesta, prilikom pranja organa ili njihovog potiranja, a ono što se spominje od dova je izmišljeno i nema osnove." (Fetava ledžnetid-daime, 5/221)
Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 05. redžeb, 1432 god.